Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Man kan inte utesluta någon för dess åsikter, då är vi ute på en farlig väg. Men däremot kan man göra det på dess handlingar. Skulle en medlem aktivt motarbeta facket och dess värderingar, då är det en annan fråga, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Går det att vara aktiv i ett antifackligt parti och samtidigt vara medlem i facket? Frågan blir mer och mer aktuell i takt med att stödet för Sverigedemokraterna breder ut sig på de svenska arbetsplatserna.

Tidningen Dagens Arbete har under hösten genomfört en enkätundersökning bland alla avdelningsordföranden i fackföreningarna IF Metall, Grafikerna och Pappers. De fackliga företrädarna fick bland annat svara på frågorna:

Tycker du att medlemmar i Sverigedemokraterna ska uteslutas ur facket? Tycker du att en medlem i Sverigedemokraterna ska kunna ha fackliga förtroendeuppdrag?

Resultatet visar att nästan var tredje avdelningsordförande tycker att det är oförenligt med ett medlemskap i facket och att vara aktiv sverigedemokrat.

En mänsklig reaktion

Anders Ferbe, andre vice ordförande, IF Metall, är inte förvånad över resultatet.

– Nej, det kan jag inte påstå, det är ofta så att när det uppstår obehagliga företeelser vill man klippa till rejält. Det är en mänsklig reaktion, säger han. Men han håller inte med sina kollegor om att använda uteslutning som en facklig åtgärd.

– Jag tror man får gå till väga på annorlunda sätt. Man ska vara väldigt varsam med uteslutningsvapnet, för risken är att de som blir föremål för det här blir martyrer. I stället tror jag på att föra samtal med dem det berör på arbetsplatsen, och att med sakargument försöka övertyga personen i fråga.

Det verkar finnas en skillnad här mellan fackets centrala organisation och de lokala föreningarna, varför?

– Jag tror att frågan är ställd på ett förenklat sätt, för när man pratar med dem så finns det ingen skillnad mellan facket centralt och lokalt i synen på detta. De vill precis som vi resonera, debattera, inte skapa martyrer, säger Anders Ferbe.

Hela 86 procent av de tillfrågade tycker inte att Sverigedemokrater kan ha fackliga förtroendeuppdrag. Här verkar samsynen mellan lo centralt och de lokala representanterna vara stor.

– Jag tycker inte heller att Sverigedemokrater kan ha fackliga förtroendeuppdrag, säger Wanja Lundby-Wedin. Då ska man företräda en facklig organisation och det är inte förenligt med Sverigedemokraternas värderingar.

Stort stöd för SD

I samband med att enkätundersökningen genomfördes lät Dagens Arbete också göra en opinionsundersökning bland de tre fackförbundens medlemmar. En webbpanel med 485 personer medverkade. 5,8 procent av de tillfrågade skulle rösta på Sverigedemokraterna om det var val i dag. I åldersgruppen 18-34 år lade hela 8,2 procent sin röst på partiet. Oroande siffror tycker Wanja Lundby Wedin.

– Jag är väldigt oroad över det. Jag tror inte alla dessa människor är främlingsfientliga men Sverigedemokraterna slår an en sträng hos de som känner att de inte får plats i samhället. Vi kan inte vaccinera oss mot främlingsfientlighet. Vi måste agera aktivt för att motarbeta detta. Det handlar om att debattera på arbetsplatser, att lyfta frågan.

Undersökningarna

expo_4_2007_avdelningsordforanden.pdf
expo_4_2007_valundersokning.pdf

Fotnot: Dagens arbete har utfört undersökningen bland avdelningsordföranden inom fackföreningarna IF Metall, Grafikerna och Pappers (research Sofia Lindroth, Susanne Berg, Kajsa Lindohf). Valundersökningen är utförd av Novus Opiniun.

Ämnen i artikeln