Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Föreningen som grundades redan 1891 har länge beskyllts för att ha varit influerat av nazistiska idéer och personer under 1930- och 40-talen.

Enligt UNT ska Henrik Lindberg, fil dr i ekonomisk historia och medlem i föreningen, nu gå igenom föreningsarkivet för att sammanställa en rapport om dess innehåll till styrelsen. Före sommaren ska styrelsen sedan komma med ett beslut i frågan om graden av offentlighet.

I förra veckan arrangerades en teaterpjäs i Uppsala om det så kallade Bollhusmötet 1939 på Uppsala universitet. På mötet lyckades nazistiskt influerade medlemmar från Heimdals styrelse driva fram ett beslut som innebar att en majoritet av studenterna vägrade tillåta tio tyskjudiska läkare och andra intellektuella judar att invandra till Sverige.

Enligt pjäsförfattaren, Ola Larsmo, tog högerextremister och nazister plats i Heimdals styrelse redan 1937 och det var de som två år senare lyckades anordna Bollhusmötet.

Den nuvarande diskussionen om offentlighet kan vara ett sätt för styrelsen att sätta stopp för spekulationerna om föreningens syn på nazismen under tiden före krigsåren.

Men hur beslutet än blir kommer inte vem som helst ha tillgång till arkivet, uppger föreningens ordförande Christopher Lagerqvist till UNT.

- Det här är vårt arkiv och så kommer det att förbli. Jag tror att de flesta privata arkiv har vissa kriterier. Men jag kan inte säga i dag hur dessa kriterier kommer att se ut, säger han till tidningen.

Enligt Christopher Lagerqvist finns det inte heller några belägg för att Heimdal som förening skulle ha sympatiserat med nazistiska eller högerextremistiska åsikter.

- Heimdal hade ingen koppling till nazismen. Däremot fanns det enskilda medlemmar som hade det. Om vi har haft heimdaliter som betett sig illa så tar vi avstånd från det, säger han till UNT.