Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den tjeckiska nyhetsbyrån CTK uppger att organisationsförbudet i och med överklagandet upphävs fram till dess att ärendet har dragits för konstitutionsdomstolen. Till CTK säger partiets juridiska ombud att beslutet saknar laglig grund och att man därför överklagar.

Arbetarpartiet har tidigare uppgett att man kommer ställa upp i valet i maj, dock under ett annat partinamn, DSSS.