Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är historikern Sofie Bak som granskat prästen och Folketingsledamoten Søren Krarups politiska uttalanden och utspel. Uppgifterna publiceras i en avhandling som genomgått all gängse vetenskaplig granskning av en rad tunga experter på området.

I avhandlingen slås fast att Søren Krarup framställer judendom som oförenlig med danskhet och det danska.
- Det är relativt oproblematiskt att karakterisera hans hållning som antisemitisk. Krarup visar ganska tydligt att han menar att det är skillnad på judar och danskar, och att judar – för att de är judar – är främmande för det danska, säger den svenska historikern Lars M. Andersson vid Uppsala universitet till tidningen apropå avhandlingen.

Søren Krarup anklagas även för att han i en bok ska ha tagit ställning för den danske författaren och nazistiska medlöparen Harald Nielsen.
I det danska Folketinget är Søren Krarup bl.a. vice ordförande i det utskott vars uppgift är att tilldela medborgarskap. Han är också ledamot av kyrkoutskottet.