Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I KORTHET:
 


  • Under 2020 minskade den dokumenterade aktiviteten i den rasideologiska miljön för andra året i rad. Det är Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som står för tappet.
  • Samtidigt ser vi en utveckling med fristående grupper som organiserar unga och fokuserar på att bygga upp våldskapital. Dessa grupperingar vinner mark på de etablerade organisationernas bekostnad.
  • Ungdomar från Sverige är tongivande i en nystartad organisation sprungen ur en internationell rasideologisk miljö där terrordåd glorifieras.
  • Under året har fler medieplattformar som sprider högerextrema narrativ och stödjer rasideologiska organisationer fått statligt stöd och vunnit ökad legitimitet.

 

Totalt noterade Expo 2 041 aktiviteter 2020, en nedgång med 19 procent från föregående år och en nedgång med hela 48 procent jämfört med rekordåret 2018.

De flesta aktiviteterna under 2020 kan härledas till tre grupper: Nordiska motståndsrörelsen (NMR), Det fria Sverige (DFS) och Alternativ för Sverige (AFS).

Det är NMR:s betydligt färre aktiviteter som är förklaringen till den totala minskningen. Organisationen backar från 2 270 till 1 712 aktiviteter.
DFS hamnar på 116, strax över 2019 års nivå på 103 aktiviteter. Även AFS ökar från 76 till 84 aktiviteter 2020.

Värt att notera är att organisationerna förhåller sig till både aktivismen och rapporterandet av aktiviteterna på olika sätt. Medan Nordiska motståndsrörelsen systematiskt satsar på propagandaspridning och lägger stor vikt vid att dokumentera och visa upp denna, fokuserar exempelvis Alternativ för Sverige mer på att synas på nätet och Det fria Sverige satsar framför allt på sociala aktiviteter för sina medlemmar. AFS och DFS gör inte heller någon särskild ansträngning för att dokumentera och visa upp att deras medlemmar exempelvis satt upp klistermärken, när så har skett.

Det är därför vanskligt att analysera styrkeförhållandena inom miljön genom att rakt av jämföra siffrorna för de olika organisationerna med varandra. Varje grupp bör bedömas utifrån sin strategi och sina prioriteringar.

Flera samverkande faktorer bakom NMR:s tapp

• Organisationen har de senaste åren både haft svårt att få sympatisörer att ta steget och bli aktiva och att behålla sina aktivister, framför allt de yngre som anslutit de senaste åren.
• I valet 2018 skulle NMR ta nästa steg och bli en folkrörelse. Men valet blev ett fiasko och sedan dess har organisationen haft svårt att formulera en tydlig bild av vad som är nästa steg, nästa seger, för organisationen.
• Under samma period har konkurrensen från andra högerextrema grupperingar blivit mer påtaglig. AFS är den rasideologiska miljöns tydligaste parlamentariska alternativ. För fokus på den sociala gemenskapen men även kampträning finns DFS och olika mindre organisationer och nätverk med regional förankring.

Minskad synlighet

Propagandaspridningarna minskade dramatiskt – från 1 717 aktiviteter 2019 till 1 343 förra året. Det är en återgång till nivåerna år 2012. Även manifestationerna minskade kraftigt under 2020, från 225 året innan till 134. Det är de lägsta nivåerna för manifestationer under något år sedan Expo började mätningarna 2008. NMR valde dessutom att följa riktlinjerna kring coronaviruset och ställde mot bakgrund av det in sin årliga demonstration 1 maj.

De dokumenterade kampförberedande aktiviteterna i NMR minskade något, från 280 till 228 aktiviteter. De sociala aktiviteterna ökade däremot något, från 156 till 187 dokumenterade tillfällen.

Regionala skillnader

Högerextrema aktiviteter har rapporterats i samtliga län under 2020 och likt tidigare år är variationen stor men i en majoritet av landets län minskade aktiviteterna under året. Aktiviteterna halverades nästan i Dalarna, ett traditionellt fäste för NMR.

Störst ökning dokumenterades i Värmland där antalet aktiviteter ökat med 43 procent, från 63 noterade aktiviteter 2019 till 111 under senaste året. Ökningen beror till stor del på nyrekrytering av aktivister till NMR. Även DFS har förstärkt sin närvaro i Värmland genom samverkan med nazistiska Hammerskins.

Enighet och splittring

Pandemin har varit svår att hantera för den rasideologiska miljön och även för andra delar av ytterhögern. I frågor som exempelvis invandring och jämställdhet finns en stor samsyn inom miljön men i pandemifrågan har vi under året sett vitt skilda ställningstaganden från de olika aktörerna. Detta har gjort det svårt för aktörerna inom miljön att nå ut när pandemin dominerat den politiska debatten. Även de organisationer som efterhand alltmer anslutit sig till den så kallade antilockdown-rörelsens budskap, har tvekat inför att positionera sig tydligt och tycks i hög grad ”vänta ut” frågan.

En kontrast till den splittrande coronafrågan har varit samlingen kring uppmärksammandet av det brutala mordet på en ung kille i Härnösand. Från olika delar av den rasideologiska miljön slöt aktivister upp kring kampanjer i sociala medier och deltog i fysiska manifestationer.

Den högerextrema ledaren Tor Änglasjö (tidigare Paulsson) har under det senaste decenniet verkat genom det hemlighetsfulla ”Nätverket”, som i flera år arrangerat sociala tillställningar i Stockholm med omnejd. I år klev organisationen fram ur skuggorna genom frontorganisationen Education4Future som arrangerade en ”alternativ” bokmässa. Nätverket har en starkt polariserande effekt inom miljön och Änglasjö fördöms av flera aktörer. Medan andra visar honom sitt stöd.

När Det fria Sverige lanserades för ett par år sedan fördömdes föreningen i hårda ordalag från NMR:s ledning. Under det gångna året tycks de två̊ organisationerna ha grävt ned stridsyxorna. Framstående profiler inom respektive organisation har gästat varandras sociala aktiviteter och aktivister från de båda organisationerna har bedrivit gemensam närstridsträning. Även i retoriken har avståndet minskat sedan DFS språkbruk blivit alltmer militant och öppet rasideologiskt.

NMR-ledningens fördömanden har under året istället riktats mot den ”fria organisering” som nu vinner mark inom extremhögern, detta sedan NMR tappat unga medlemmar i Stockholm som hoppat av organisationen för att i stället verka som ett fristående nätverk.

Transnationell högerextremism

Sverige följer en internationell trend där högerextrem propaganda når ut i allt vidare cirklar och anhängarna kan koppla upp sig mot en transnationell digital högerextrem gemenskap där radikaliseringsprocessen kan gå snabbt. Säkerhetstjänster i land efter land pekar på terrorhotet från ensamagerande högerextremister.

I slutet av 2020 grundades National Partisan Movement, en internationell högerextrem organisation inriktad på̊ unga med omkring 70 medlemmar i över tio länder. I gruppens slutna kommunikationskanaler glorifieras terrorister och skildringar av terrordåd publiceras. Ett femtontal medlemmar är svenskar, bland annat två med ledande roller i organisationen.

Extremhögerns medieplattformar går framåt

Vi ser också att extremhögerns medieplattformar flyttat fram sina positioner under året. Att medier som stödjer högerextrema organisationer och propagerar för rasidéer får statligt stöd är inget nytt, men nu är de fler. Under 2020 har de också vunnit ökad legitimitet, för att öka sina möjligheter att få statliga bidrag har fler aktörer anslutit sig till det pressetiska systemet samtidigt som Sverigedemokraterna under året minskat sitt avstånd till de högerextrema plattformarna.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.