Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förra veckan enades det tyska ministerkabinettet om att sammanställa redan existerande data i ett landsomfattande register. Registret kommer att omfatta nazister som bedöms som benägna att begå våldsbrott.

Chefen för Tysklands underrättelsetjänst Heinz Fromm säger att 9500 nazister beräknas passa in i de kriterier som satts upp för att hamna i registret, bland dem en växande skara autonoma nationalister som inte tillhör någon större organisation, rapportar Deutsche Welle.

De kriterier som satts upp för databasen inspireras av den modell som USA har i sitt register över våldsamma islamistiska terrorister.

Idén till att upprätta databasen kommer som ett svar på upptäckten av den nazistiska terrorcellen Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, som anklagas för att utfört bland annat 10 mord. Efter upptäckten har det framförts kritik mot flera myndigheter för att de inte lyckats stoppa terrorcellen tidigare. En del av kritiken har varit att flera myndigheter haft ögonen på de tre som ingick i NSU vid olika tillfällen men misslyckats med att samordna informationen och koppla personer till morden. Varje delstat har i dagsläget sin egen underrättelsetjänst och polis.

Förslaget har också möt kritik, bland annat det liberala partiet, FDP, som ingår i regeringen har uttryckt oro för att de medborgliga rättigheterna hotas. Justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberger som representerar FDP säger dock att hon kommer acceptera databasen så länge det bara inkluderar våldsamma extremister.

Vänsterpartiet Die Linke motsätter sig databasen helt. Jan Korte som är partiets inrikespolitiske talesman säger att säkerhetstjänsten har "mer än tillräckligt med verktyg och expertisen för att bekämpa högerextrem terror". Han menar att det är landets säkerhetstjänster som inte fungerat, rapporterar Deutsche Welle.

Innan lagförslaget går igenom måste det tyska parlamentet godkänna det.