Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kristdemokraternas valmanifest har fått uppmärksamhet de senaste dagarna då det innehåller ett krav om att göra det olagligt att vara medlem i eller stödja rasistiska, kriminella eller terroriststämplade organisationer.

- Vår åsikt är att man ska få till stånd ett effektivare rättsmedel i kampen mot dessa organisationer, säger riksdagsmannen Ingvar Svensson som är Kristemokraternas talesman i konstitutionella frågor.

Ingvar Svensson har drivit den här frågan sedan tidigt 90-tal och har senast i Grundlagsutredningen väckt ett krav om att göra förändringar i den svenska föreningsfriheten för att kunna begränsa utrymmet för rasistiska, kriminella och terroriststämplade organisationer.

Konventionsåtagande

Bakgrunden till kravet går att hitta i Rasdiskrimineringskonventionen som antogs av FN 1965. Sverige ratificerade konventionen utan några reservationer och har därmed förbundit sig att arbeta för ett totalt avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Kristdemokraterna tar avstamp i denna konvention och har sedan utvidgat sitt krav att omfatta även kriminella och terrorisstämplade organisationer. De får medhåll av svenska FN-förbundet.

- Vi välkomnar att Kristdemokraterna tar upp det i sitt manifest, säger Aleksander Gabelic, ordförande i svenska FN-förbundet. Det visar att det finns tankar om att man ska kunna leva upp till den här konventionen.

Svenska FN-förbundet tog redan för två år sedan upp kravet om ett förbud för rasistiska organisationer, med hänvisning till konventionen som Sverige skrivit under.

- Vi tar inte ställning till exakt hur det ska gå till men det är en principfråga för oss, säger Aleksander Gabelic.

Stort mått av godtycklighet

Men på Amnesty är man tveksam till Kristdemokraternas krav.

- Framförallt förstår vi inte hur man ska kunna följa upp det och vem som ska göra bedömningen om vad som till exempel är en terroristorganisation, säger Elisabeth Löfgren, pressekreterare på Amnesty.

- Begår man brott enligt svensk lag, till exempel hets mot folkgrupp, så finns det ju en laglig väg att gå, menar Elisabeth Löfgren. Vi tycker det finns ett stort mått av godtycklighet i det här förslaget.

Hon hänvisar också till Europakonventionen som Sverige har undertecknat, som innehåller artiklar om enskildas mötes- och yttrandefrihet.

Kristdemokraterna är ensamma bland riksdagspartierna om sitt krav och Ingvar Svensson tror därför inte att chanserna är så stora att de får något gehör för förslaget.