Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I måndags höll regionstyrelsen i Region Skåne första sammanträdet efter sommaruppehållet. Ett av ärendena handlade om att skjuta till 600 000 kronor till ett projekt kring diabetesvården i Rosengård, en stadsdel där sjukligheten i diabetes är högre än riksgenomsnittet. Med hjälp av pengarna ska primärvården i samarbete med Skånes universitetssjukhus förbättra vården genom att bland annat säkra kommunikationen med patienterna.

- Den totala kostnaden för Malmös vårdproduktion i offentlig sektor, som jag ansvarar för är 17 miljarder. I det sammanhanget är det ingen stor utgift. Men det kommer att göra mycket nytta, framförallt för den förebyggande vården, säger Catharina Blixen-Finecke (M) som är ordförande i Vårdproduktionsberedningen och ansvarig för det lagda förslaget.

Alla partier i regionstyrelsen röstade ja till förslaget utom Sverigedemokraternas ledamot Björn Söder som istället valde att reservera sig. Björn Söder själv vill inte kommentera sitt ställningstagande när expo.se ringer, utan hänvisar till den skriftliga reservation han lämnat in under mötet.

Har en annan uppfattning

I reservationen står att Sverigedemokraterna inte delar de andra partiernas analys om att det behövs tillföras resurser till diabetesvården i Rosengård, och konstaterar vidare att kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken nu drabbar skånska skattebetalare.

"Det är inte rimligt att en grupp människor från utlandet tar större anspråk av välfärdssystemet än vad de någonsin bidragit med".

Björn Söder har en annan lösning på hälsoproblemen i Rosengård.

"Det som behövs göras är att ställa krav på anpassning, självförsörjning och ta eget ansvar för sin kropp och kost."

Bedrövlig människosyn

Catharina Blixen-Finecke (M) tycker att Björn Söders reservation vittnar om en bedrövlig människosyn.

- Jag personligen anser inte att vi ska ha en sådan människosyn i det här landet. Det här är medborgare som bor i vårt land och självklart ska de ha rätt att få en förebyggande hälsovård.

Förslaget röstades igenom, trots Sverigedemokraternas reservation.

Ämnen i artikeln