Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 17 juli i år inkom en anmälan mot Lena Thörnqvist om ofredande. Grannen Carina Levin, som är den som anmält Lena Thörnqvist, menar att Lena, när Carina var utanför sitt hus, kommit fram till henne, och tagit tag i hennes arm och kallat Carina för psykopat.

- Hon sa att hon skulle ordna tid hos en psykolog, för att det var där jag hörde hemma, berättar Carina Levin.

Bara en vecka tidigare blev maken Tom Thörnqvist polisanmäld för olaga hot. Anmälan mot Tom var den tredje i ordningen, samtliga är gjorda av Carina Levin.

- Det var den dagen jag öppnade min affär. Då stod han bakom häcken med en motorsåg, berättar Carina Levin som uppfattade situationen som hotfull och anmälde.

Bygglov ledde till konflikt

Det hela rör sig om en grannfejd, där ett bygglov står i centrum för konflikten. Grannen Carina Levin sökte och fick för tre år sedan bygglov för att uppföra en bakstuga på sin tomt. Detta gillade inte paret Thörnqvist, som överklagade. Trots att ärendet gått ända till kammarrätten och att man där också bifallit Carina Levins bygglovsansökan, tycker Tom Thörnqvist att beslutet är felaktigt. Till Lokaltidningen i Svedala säger Tom Thörnqvist den 28 juli att han har förlikat sig med bygget, även om han inte tycker det gått rätt till.

Carina Levin menar att paret Thörnqvist, i bråket om bygglovet har utnyttjat sin ställning som kommunalpolitiker, att de har gjort efterforskningar om Carina Levins verksamhet i egenskap av politiker på orten.

- Jag tycker det är fruktansvärt att folkvalda politiker beter sig på detta sättet, säger Carina Levin. Dom har en maktställning som dom inte får lov att utnyttja på detta viset. Vi som medborgare har rätt att klaga på våra politiker, men en politiker har inte rätt att trakassera enskilda näringsidkare som försöker driva verksamhet i bygden.

Tom och Lena Thörnqvist har båda avböjt att kommentera Carina Levins uppgifter till expo.se.