Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Inte om man tittar till partiprogrammet. Men hur djup förändringen egentligen är, är det för tidigt att säga. Partiet har ju genomgått ett flertal förändringar under senare år, och det är svårt att riktigt svara på hur utvecklingen framöver kommer att bli.
Hon menar att den centrala delen av ideologin inte längre är antisemitisk .
Nationalsocialistisk front bildades 1994 och upphörde i slutet av 2008. Partiledningen, som beslutat om nedläggningen, grundade omgående det nya partiet Folkfronten. Ett parti som inte längre utgav sig för att vara nazistiskt. Partinamnet var dock inte skyddat och ungefär ett år efter Folkfrontens grundande bytte partiet namn till Svenskarnas parti, samtidigt som partiet registrerade sig hos valmyndigheten.

Varför tror du att partiet valt att lyfta bort de nationalsocialistiska symbolerna och retoriken?
– Svårt att svara på, men det har ju under efterkrigstiden visat sig vara mycket svårt att gå till val under hakkorsfanorna och nå ut till några bredare lager av väljare. NRP försökte på sin tid och sedan NSF utan några märkbara framgångar. Och att lyfta bort det nationalsocialistiska kan ju vara ett försök att attrahera väljare.

Kan omvandlingen innebära att de når ut till andra grupper än tidigare?
– Det är mycket möjligt att de på sikt kan komma att göra, men det är för tidigt att säga något om - dessutom kommer de ju att konkurera med partier som Nationaldemokraterna och i viss mån Sverigedemokraterna.

Vilka är partiets möjlighet att nå ut i valet?

– Små skulle jag tro, det finns ju redan partier som konkurrerar om det här utrymmet. Vad som kan hända är väl snarast att de kommer att ta röster från till exempel Nationaldemokraterna på sina håll – inte att de kommer att rekrytera några större mängder nya väljare, det vill säga nya i den bemärkelsen att de inte tidigare sympatiserat med partier på den här flanken.