Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Gunnar Gidefeldt, kommunikationsfdirektör på TV4 menar att beslutet som fattats grundar sig på paragrafer i Radio- och TV-lagen samt Yttrandefrihetsgrundlagen och att man har gjort bedömningen att det kan röra sig om lagbrott att visa filmen. De kan inte vänta på ett beslut av Justitiekanslern utan måste tillämpa en försiktighetsprincip i fall som detta.

- Det handlar inte om vilket budskap Sverigedemokraterna har. Det handlar om på vilket sätt man har framställt det budskapet, säger Gunnar Gidefeldt till expo.se.

Erik Almqvist (SD) som har ansvarat för produktionen av filmen hävdar att de låtit två av varandra oberoende jurister titta på filmen och att de inte har kunnat se något i innehållet som skulle vara olagligt. Han sätter inte mycket tilltro till Gunnar Gidefeldts och Jan Schermans motivering till att stoppa filmen.

- Det känns inte som om de gjort någon särskild juridisk bedömning, utan de har bara bestämt sig för att inte visa filmen. De har ju inte specificerat vad det är i filmen som är otillåtet, säger Erik Almqvist.

Att Sverigedemokraterna inte har konsulterat TV4:s egna jurister förklarar Erik Almqvist med att ingen har begärt det. Gunnar Gidefeldt berättar att andra partier har kontaktat kanalen redan på manusstadiet för att diskutera innehållet i sina reklamfilmer.

Om en dryg vecka, den 6 september, ska partiernas filmer börja visas i TV4. Till dess har Sverigedemokraterna chansen att inkomma med en ny film. Gidefeldt menar att reklamplatsen finns kvar för partiet att fylla. Erik Almqvist vidhåller att det i första hand är den film som redan finns som ska visas.

- Vi har en film som vi vill visa och om vi inte får det så kan vi komma att ta till rättsliga åtgärder.

Har ni en annan film?

- Det är en annan fråga. Vi har ingen färdig film men vi har diskuterat ett koncept som kan skapa minst lika mycket rubriker och vara minst lika uppseendeväckande och som jag tror att TV4 kommer få väldigt svårt att neka.

Enligt Gunnar Gidefeldt har man inte haft anledning att omvärdera beslutet att tillåta åsiktsrekalm i och med gårdagens händelser. Efter valet till Europaparlamentet, som var första gången då TV4 visade politisk reklam, fick man många positiva reaktioner från tvpubliken.

Var ni naiva i er syn på Sverigedemokraterna?

- När vi tog beslutet att öppna upp för politisk reklam så skapade vi riktlinjer utifrån ett generellt perspektiv, inte ett enskilt parti. Vi kan inte gå in och göra begränsningar med hänvisning till budskapet, men däremot bygger överenskommelsen på att alla måste följa lagen.

Ämnen i artikeln