Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo.se har under valrörelsen rapporterat om flera kommunala kandidater som gjort sig skyldiga till olika brott. En sammanställning visar att Sverigedemokraterna i nästan var tredje kommun - 35 kommuner av totalt 111 - har en kriminellt belastad person bland sina kandidater.

Misshandel vanligast
Det vanligast förekommande brottet bland SDs kandidater är misshandel, och i minst nio av de 43 fall av misshandel som expo.se har funnit, handlar det om våld mot kvinnor. Andra vanliga brottsrubriceringar är stöld, olaga hot och olovlig körning. Vid 37 tillfällen har fängelse utdömts som straff. Det ska noteras att vissa kandidater har tilldömts fängelsestraff mer än en gång.

I sammanställningen har mindre förseelser, som till exempel hastighetsöverträdelser och färd utan bilbälte, inte tagits med.

Vill bekämpa brott
I Sverigedemokraternas valmanifest står det att ”den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet”. Partiet anklagar i sitt manifest de etablerade partierna för att vara helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. Partiet föreslår som åtgärder bland annat en sänkning av straffåldern och skärpta straff för grova och upprepade brott.

Brister i systemet
Sverigedemokraterna har sedan valet 2002 krävt av alla kandidater som ska kandidera för partiet att de skriver under en så kallad vandelsförsäkran. Där får kandidater uppge tidigare partitillhörighet, eventuell behandling för missbruk eller psykiska problem. Dessutom ombeds kandidaterna uppge om de är tidigare straffade. Men under valrörelsen har det blivit uppenbart att detta system inte fungerar.

I flera fall som expo.se har uppmärksammat säger sig partiledningen vara helt ovetande om sina kandidaters förflutna. Flera av kandidaterna uppger också att de inte har skrivit på någon vandelsförsäkran. Men de finns även exempel på att personer helt enkelt struntat i att uppge kriminell belastning på vandelsförsäkran.

Sedan expo.se utförde undersökningen har Sverigedemokraterna inkommit med valsedlar i fler kommuner. Därför stämmer inte antalet kommuner och kandidater med dagsaktuella siffror.

MIKAEL EKMAN
KAJSA LINDOHF

Ämnen i artikeln