Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverige är en av världens största producenter av vit makt-musik och ett tag på 1990-talet leddes flera stora imperium från Sverige. Interna stridigheter, ett par åtal och stor massmedial uppmärksamhet gjorde att verksamheten under kort tid tvingades tillbaka. Vit makt-industrin är en svart marknad och någon redovisning finns inte över de nazistiska bolagen, men det handlar om miljontals kronor - bara i Sverige. I USA omsatte Resistance Records uppemot en miljon dollar och hade tiotalet personer avlönade fram tills för ett år sedan.

På 1990-talet var distributionen koncentrerad till ett fåtal bolag, men idag återfinns såväl partier som enskilda företag som försäljare av vit makt-musik i Sverige. Då på 90-talet var det Nordland och Ragnarock Records som styrde den svenska marknaden. Båda bolagen finns kvar idag, men Nordlands roll är mycket mindre idag.

Enligt SÄPO har antalet skivor som erbjuds på svenska hemsidor ökat från 400 till 1200 sedan 1999.

Den svenska lagstiftningen har skärpts på två områden som anknyter till vit makt-musik. Dels har straffet för hets mot folkgrupp fått en grov rubricering, vilket kan leda till fängelse i upp till fyra år. Preskriptionstiden har också utökats från ett år till fem år. Tidigare hann åklagare knappt väcka åtal innan preskriptionstiden hade gått ut. Musiker och skivbolag har också lärt sig var lagens råmärken går och det blir då svårt att bevisa ett brott.