Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För första gången backar Sverigedemokraterna i ett val. Det står klart när rösträkningen efter gårdagens val till Svenska kyrkan nu går mot sitt slut.

Partiet har genomfört sin mest ambitiösa och resursstarka kyrkovalrörelse någonsin. Det var nu, vilket de själva talade helt öppet om, som partiet skulle växa till en stor aktör som på allvar kunde ta plats i kyrkans beslutande församlingar och påverka samt förändra Svenska kyrkan i grunden.

I stället uteblir framgångarna. Partiet förlorar fem mandat i kyrkomötet vilket internt inte kan ses som något annat än ett stort misslyckande.

Från partiet har det varit nästan helt tyst sedan resultatet stod klart. Ytterst få från partiet har i dag kommenterat valet och man får leta med ljus och lykta efter nyheter om resultatet i de hos SD närstående medieplattformarna och alternativ medierna.

 

Men om det varit tyst från Sverigedemokraterna så har det istället varit klang och jubel hos det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Partiet får genom sina tre mandat till kyrkomötet för första gången representation i en folkvald församling.

Partiet ser också ut att vinna mandat på regional nivå i Stockholm, Göteborg och i Visby Stift. Valresultatet måste ses som en framgång för partiet och en nödvändighet för att partiet ska kunna fortsätta mobilisera och bygga ut sin organisation för stundande val nästa höst. Partiet hade riskerat en ordentlig pyspunka om mandaten uteblivit.

Inför kyrkovalet hade AFS skruvat ner den upplåsta ambitionsnivån och självbilden som de uppvisade inför förra riksdagsvalet. Och genom att satsa på ett betydligt mer blygsamt mål om ett mandat i kyrkomötet kan de nu med större självsäkerhet lyfta fram sina tre som en vinst.

Mandaten i kyrkomötet ger AFS en större plattform att saluföra sin politik på, de ökar sina ekonomiska intäkter och har nu fler personer som kandiderar för partiet än under riksdagsvalet 2018. Förutsättningarna för en lokal närvaro och deltagande även i de lokala valen nästa höst har med detta stärkts.

 

Värt att poängtera är att röstdeltagandet i årets kyrkoval sjunkit från redan låga siffror och att ytterhögern i Sverige, där såväl SD som AFS kan placeras, mobiliserar färre antal väljare i år. SD och AFS får tillsammans i det här valet färre röster och mandat i kyrkomötet än vad SD fick på egen hand i valet 2017.

Sverigedemokraterna har inte lyckats mobilisera sina väljare. Partiets aggressiva samt stundom vulgära retorik och utpekande av Svenska kyrkan som en vänsterextrem institution har inte varit tillräckligt mobiliserande hos partiets sympatisörer. Istället är det Vänstern i Svenska kyrkan, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla samt Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna som har gått framåt och fått fler mandat. Flera av dessa partier betonade starkt motstånd till SD och AFS i valrörelsen vilket tycks ha gett viss effekt.

 

Ytterhögern lyckades inte stärka sina möjligheter för att påverka Svenska kyrkans roll och riktning. Ändå är gårdagens val en viktig påminnelse om att ett extremt parti som AFS, via kampanjande och mobilisering, kan få in en fot i en så stor och betydande institution som Svenska kyrkans högsta politiska församling.

Partiet vinner inte sina tre mandat trots sin öppna rasism och retorik om att kasta ut hundratusentals medborgare ur landet. De får inte dryga 10 000 röster trots sina nära allianser med vit makt-miljön och spridande av antisemitiska idéer. De gör sina demokratiska framgångar tack vare detta.

Det är en signal om att kampen mot rasism och för ett demokratiskt och öppet samhälle inte på något sätt får sättas på paus eller förhandlas bort. Det är en påminnelse att ta med sig, inte minst med tanke på vad som stundar om ett år.

Niclas Nilsson är utbildare och researcher på Expo.