NRP-flygblad frias av JK

Publicerad 2006-01-10 09:41

Nordiska rikspartiets flygblad mot moskébyggen i Sverige som delats ut av det nationalsocialistiska partiets aktivister i Skaraborg utgör inte hets mot folkgrupp. Det beslutet tog Justitiekanslern idag.

Flygbladet bär rubriken ”Inga moskéer i Sverige!” och är undertecknat av Nordiska rikspartiets gruppering i Skaraborg.
Det var under senhösten som aktivister tillhörande Nordiska rikspartiet delade ut flygbladet. Ett av bladen togs i beslag av polisen som tog upp en anmälan om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.
Anmälan skickades därefter vidare för bedömning av Justitiekanslern.

Justitiekanslern gör ingen bedömning av flygbladets innehåll, men eftersom det inte är framställt i tryckpress, saknar utgivningsbevis och tryckuppgifter anses inte tryckfrihetsförordningen tillämplig. Troligtvis är flygbladet framställt i skrivare eller kopiator.

En rad liknande flygblad har spridits av grupperingarna Nordiska rikspartiet, Legion Wasa och Skaraborgs svensksocialister de senaste tre åren. Samtliga flygblad har friats med samma motivering. Samtliga organisationerna har den lokala nazisten Curt Linusson som gemensam nämnare.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!