Sverigedemokraterna passiva i kyrkoarbetet

Publicerad 2007-10-29 16:37

I nio av femton församlingar på stifts- och församlingsnivå där Sverigedemokraterna har representation, har ledamöterna inte lämnat in någon motion, det visar en granskning som Kyrkans tidning gjort.

Vid Kyrkovalet 2005 fick Sverigedemokraterna 1,7 procent av rösterna, vilket var en fördubbling av röstantalet jämfört med valet innan. Kyrkans tidning har granskat hur Sverigedemokraterna arbetat sedan senaste valet och kommit fram till att partiet varit passiva och inte fått något genomslag för sin politik.

Om Sverigedemokraterna varit passiva i stift och församlingar, så har partiet varit mer aktivt i kyrkomötet, där det har de både lagt förslag och debatterat.

– De är försåtliga, men deras käpphästar – nationalismen, kyrkan som uppfostrare och kritiken mot mångkulturen – kommer ändå fram i kyrkomötet. På lokal nivå saknar de program och de frågorna blir ju heller inte så aktuella där. Men deras syfte är nog inte enbart att driva sina frågor, de vill vinna legitimitet och de använder kyrkan som plattform, säger Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, till Kyrkans tidning

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.