SD kräver folkomröstning om moskébygge

Publicerad 2010-01-25 11:05

I ett pressmeddelande kräver Sverigedemokraterna i Malmö att en folkomröstning angående ett planerat moskébygge ska genomföras i Malmö i samband med valet 2010.

Partiet protesterar mot det beslut som nyligen fattades i Malmö stadsbyggnadsnämnd, där man i full enighet godkände planen om ett fullskaligt moskébygge med minareter. Sverigedemokraterna vill istället att frågan ska avgöras i en kommunal folkomröstning.

I pressmeddelandet hänvisar man till första paragrafen i religionsfrihetslagen som lyder

”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”

Partiet menar att en folkomröstning skulle ge svar på om det är så att en moské väcker förargelse bland Malmöborna. Vidare skriver partiet i pressmeddelandet att en folkomröstning skulle ge en fingervisning om ”vad Malmös befolkning egentligen anser om den islamiseringsprocess, som sedan länge pågått inom kommunen, men som aldrig öppet debatterats”.

Kravet kommer att presenteras i from av en motion till kommunfullmäktige.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.