Högerextrema idéer efterfrågade i öst

Publicerad 2010-08-09 12:58

Political Capital Institutes index över efterfrågan på högerextremism visar på stora skillnader i värderingar och attityder mellan de forna öststaterna och väst.

Undersökningen, som inkluderar 33 länder i Europa och Mellanöstern, visar att högerextrema värderingar är efterfrågade – i alla fall i de forna öststatsländerna. Statistiken bygger den europeiska socialundersökningen European Social Survey (ESS).

Enligt Political Capital Institute motbevisar rapportens resultat den utbredda uppfattningen att den ekonomiska krisen är huvudansvarig för uppkomsten av högerextremism. Istället anses de högerextrema framgångarna kunna kopplas till sociala och psykologiska faktorer som etniska konflikter och försämrad samhällsmoral.

Länder där efterfrågan på diskriminerande, anti-etablissemang och auktoritära idéer är stor är enligt rapporten Turkiet, Ukraina, Bulgarien Lettland och Ungern. Men det är inte bara skillnad mellan öst och väst. Även bland väststaterna återfinns stora olikheter. Väststater där högerextrema värderingar har fotfäste är Grekland, Italien och Portugal. Sverige återfinns på andra sidan skalan, endast Island uppvisar mindre efterfrågan högerextremism.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!