Sannfinländarna spås bli valets stora vinnare

Publicerad 2012-10-25 09:51

På söndag är det kommunval i Finland. Ett val där det populistiska partiet Sannfinländarna väntas bli de stora vinnarna. Partiet är dock splittrat med företrädare som ofta driver sin egen politik framför partiets.

I den finska valdebatten har den senaste tiden privatiseringar inom vården varit en viktig fråga. Ett regeringsförslag om att slå ihop flera finska kommuner och minska antalet kommuner från dagens drygt 300 till 100 spåddes bli valets dominerande fråga.

– På förhand trodde man att den stora valfrågan skulle bli kommunreformen. Men eftersom förslaget stötte på patrull även hos regeringspartiernas egna lokalpolitiker har det varit ganska tyst i den frågan. Alla är ganska överens om att inga tvångssammanslagningar ska genomföras, säger Kimmo Grönlund.

Kimmo Grönlund är professor och forskningschef vid Åbo Akademi. Han är expert på väljarbeteende i Finland.

Grönlund säger till Expo Idag att valrörelsen präglats av tydligare ställningstaganden kring ideologier än tidigare. Socialdemokraterna har till exempel tydligt tagit ställning mot privatiseringar inom vården, och Samlingspartiet som motsvarar Moderaterna har tagit ställning för.

– Det är bra att vi har fått en tydlig ideologisk skiljelinje i den finländska politiken när vi går till val, säger Grönlund.

Otydliga regeringsalternativ har tidigare lett till att Sannfinländarna stadigt växt, menar Grönlund. Han pekar bland annat på att kommunstyrelserna i Finland präglas av samma mandatfördelning som kommunfullmäktige. Det gör att väljarna inte vet vem som ska avkrävas ansvar för den förda politiken, säger Grönlund.

– Sannfinländarna kan i det här läget upplevas som ett alternativ till makteliten. Man vill att någonting ska hända och visa sitt missnöje.

I de senaste finländska opinionsmätningarna ligger Sannfinländarna på 15 till 16 procent. Det är lite lägre än vad partiet fick vid riksdagsvalet 2011, men en tredubbling av partiets stöd i jämförelse med kommunvalet 2008.

– Det är inte bara möjligt utan sannolikt att Sannfinländarna blir de enda vinnarna i valet, säger Grönlund.

Hur sannfinländarnas väntade inträde i kommunerna kommer att påverka politiken är inte klart. Men partiet har svårt att driva en partipolitisk linje. Riksdagsgruppen har varit så splittrad kring politiska frågor att partiledaren Timo Soini medvetet valt att avstå från att ingå i regeringskoalitionen för att istället bedriva opposition. En Regeringsställning hade riskerat att splittra hela partiet, menar Grönlund.

– Det finns så många olika viljor och flera falanger i partiet. En öppet rasistisk som liknar Sverigedemokraterna. Sedan finns det en mer moderat kring partiledaren Timo Soini och så har vi de gamla landsbygdspartiernas falang som samlar typiska proteströster, säger Grönlund

På kommunnivå är Sannfinländarnas politik ännu mer förvirrad.

– I kommunerna representerar många kandidater mer sin egen linje än partiets. Det syns väldigt tydligt i valkampanjerna, säger Grönlund.

Sannfinländarnas väntade framgångar till trots så tror inte Grönlund att Finlands kommunpolitik kommer förändras nämnvärt. De stora skillnaderna kommer ske i vissa mindre kommuner där Centerpartiet haft egen majoritet och riskerar att förlora den. I stora kommuner kommer det inte bli någon större skillnad, menar Grönlund.

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.