Om Expo | Expo.se

Annons

Om Expo

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Vår vision är ett samhälle där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande.

Hur startade Expo?

Stiftelsen grundades 1995 av bland andra Stieg Larsson (1954–2004). Alltsedan starten har journalistisk granskning av extremhögern utgjort grunden för Expos arbete.

Vad gör Expo?

Omvärldsbevakning – Vi samlar information om rasistiska grupper, nätverk och fenomen, och har Nordens största arkiv över extremhögern. Det innehåller såväl tryckt som digital propaganda och uppgår till tiotusentals dokument. Sedan 2009 har vi årligen släppt en rapport över den rasideologiska miljön, och vi producerar material till skolor.

Journalistik – Vi producerar tidskriften Expo som kommer med fyra nummer per år. Den innehåller reportage, analyser och opinionsbildande material om rasism i Sverige och internationellt. Vi publicerar aktuella nyheter på vår sajt samt sprider vår journalistik i sociala medier.

Utbildning – Varje dag föreläser Expo någonstans i Sverige på skolor, myndigheter, organisationer och företag. Utbildningsverksamheten syftar till att stärka människors kunskap om rasismens mekanismer, idéer, historia och nutida organisering.

Vad tycker Expo?

Expo försvarar det demokratiska samhället mot det hot som rasismen utgör. Våra grundvärderingar handlar om att människor inte ska dömas utifrån varifrån de kommer, sin religiösa tro eller sitt yttre. Vi tror att rasismen motverkas bäst genom att människor utrustas med kunskap om rasismens mekanismer, språk och organisering. Vi har ingen politisk hemvist på någon höger-vänsterskala.

Vem samarbetar Expo med?

Vi samarbetar med dem som delar våra grundvärderingar. Idag har vi bland annat ett samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och med Lärarnas Riksförbund.

Hur finansieras Expo?

Vårt arbete finansieras delvis genom försäljning av prenumerationer, lösnummer, annonser och föreläsningar. Samtidigt är vi helt beroende av gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Vi erhåller Kulturrådets produktionsstöd för nyhetssajten och tidskriften, samt då och då statliga projektbidrag. Stieg Larssons familj, som äger rättigheterna till hans Millennium-böcker, har bidragit med större gåvor vid flera tillfällen. Bland annat har vi fått familjens hela andel av inkomsterna från den fjärde boken. Dessa har varit helt avgörande för Expo.

Vilka jobbar på Expo?

På Expo finns anställda journalister, researchers, formgivare, fotografer, kommunikatörer, utbildare och administrativ personal. Våra ideella medarbetare är också mycket viktiga för verksamheten. 

Vem styr Expo?

Expo har en styrelse som har till uppgift att se till att stadgarna följs, ansvara för verksamheten och tillsätta vd. Styrelsen arbetar ideellt.

Pressrum

Daniel Poohl intervjuas

Journalist? Här hittar du pressbilder, kontaktuppgifter och senaste nytt om vårt arbete. 

Stieg Larsson 1954–2004

Stieg Larsson

Stieg Larsson var mer än en känd deckarförfattare. Han var också en av Expos grundare. Läs mer>