Din rätt att bli informerad om vilka personuppgifter vi behandlar gällande dig | Expo.se

Din rätt att bli informerad om vilka personuppgifter vi behandlar gällande dig

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR och Stiftelsen Expos integritetspolicy har du rätt att begära en kopia på de personuppgifter vi har noterade om dig. För att få ut ett sådant registerutdrag behöver du följa instruktionerna nedan.

Vänligen notera att vårt journalistiska arbete inte omfattas av dataskyddsförordningen. Personuppgifter som hanteras inom det journalistiska arbetet lämnas därför inte ut. Se grunderna för detta i vår Integritetspolicy.

Vi är måna om att dina personuppgifter bara hamnar i just dina händer. Därför skickas ditt registerutdrag alltid till din folkbokföringsadress. För att säkerställa att det är just du som efterfrågar dina personuppgifter ber vi om en kopia på identitetshandling.

Har du frågor kring vår hantering kan du kontakta oss på [email protected]

Så här gör du för att be om en registerkopia:

1. Skicka din förfrågan via post till den här adressen och märk kuvertet ”Registerutdrag”

Stiftelsen Expo
Box 12119
102 23 Stockholm

2. Meddela vem du är och att du vill ha ett registerutdrag. Inkludera en kopia på din id-handling. Har du anledning att anta att vi har bara din e-post i ett register utan koppling till ditt namn så ange även vilken adress det gäller.