[node:title]

Daniela Juvall

Art Director
Daniela Juvall

Daniela ansvarar för Expos grafiska utformning. Hon är utbildad i visuell kommunikation på Berghs School of Communication och har en kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap. 2015 gjorde hon en redesign på tidskriften Expo. Vid sidan av sitt arbete på Expo jobbar hon med andra organisationer och kulturinstitutioner.

E-post: