Kenneth Hermele | Expo.se

[node:title]

Kenneth Hermele

Artiklar av Kenneth Hermele

Partisaner som deltog i det väpnade motståndet i ghettot Vilna.

Trots att år av antisemitism, förtryck och våld föranledde Förintelsen fanns hela tiden judar som gjorde motstånd.

Publicerad: 
2023-01-27