Researchtjänster | Expo.se

Researchtjänster

Kundspecifika researchpaket
Med utgångspunkt i Expos kontinuerliga omvärldsbevakning över den högerextrema miljöns aktiviteter, fokusområden, trender och strategier sammanställer vi här en rapport som
tydliggör hur kunden och dennes målgrupp kan komma att påverkas. Vid behov av lokala lägesbilder finns möjlighet att bryta ner resultaten på kommunnivå med utgångspunkt i Expos aktivitetsdata.

Rådgivningspaket
Expos researchers finns tillgängliga för konsultation över telefon eller via digitala möten inför strategiska beslut, för säkerhetsanalys inför specifika händelser/sammankomster eller vid långsiktig säkerhetsplanering. Rådgivning kan även nyttjas vid akuta händelser som pågående drev eller uthängningskampanjer. Expo kan här stötta upp med analys av aktörer, händelseförlopp och metoder för bemötande.

Omvärldsbevakning
Här inkluderar vi kundens intressen i vår ordinarie omvärldsbevakning av den våldsbejakande högerextrema miljön och meddelar kunden vid mobilisering, risk för drev, uthängningskampanjer eller annat som kan komma att påverka kundens verksamhet och medarbetare/medlemmar. 

 

Frågor?

Kontakta [email protected]