Sök i Expos faktabank | Expo.se

Sök i Expos faktabank

Visar 68 resultat för söktermer:
Svarta solen
Symbol
Publicerad: 
2017-10-11

Idén om en mystisk svart sol har funnits i olika ockulta traditioner. För Nazisterna symboliserar den ett mystiskt ”ariskt” energicentrum.

1
Ungsvenskarna SDU
Symbol
Publicerad: 
2017-11-13

I slutet på 2015 tog Sverige­demokraterna namnet Ungsvenskarna och symbolen Engelbrekts­bågen till sitt nya SDU. Båda lanserades på 1930-talet av då­tidens moderater när de skapade sitt nya ungdomsförbund – då det gamla ansågs ha blivit för nazi-influerat.

1
Lambda
Symbol
Publicerad: 
2017-11-13

Nyfascistiska identitärer har sedan millennie­skiftet använt lambda som en symbol för sin ­rörelse. Fram­förallt förknippas symbolen med ­franska högerextremister.

1
Trippel parentes
Symbol
Publicerad: 
2017-11-13

Då var det tygmärken med den gula stjärnan. I dagens digitala tidsålder har nazister och andra vit makt-grupper hittat nya sätt att märka ut vem som är jude.

1
Tyrrunan
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Tyrrunan, efter den fornnordiska guden Tyr, står för kamp och seger. Runan användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att användas av några av de mest militanta nazistiska organisationerna. I Sverige är symbolen främst förknippad med Nordiska motståndsrörelsen.

1
Valknut
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Valknuten består av tre flätade trianglar. Det är en fornnordisk symbol, som bland annat hittats på stenristningar från Gotland och Norge. Valr var det fornnordiska uttrycket för krigare. Nordiska förbundets internetforum, nordisk.nu, har en valknut som symbol.

1
Det keltiska korset
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Det keltiska korset är vid sidan av hakkorset den mest använda symbolen inom den högerextrema rörelsen.

1
Vasakärve
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Gustav Vasas släktvapen i svenska flaggans färger. Symbolen har använts av svenska högerextremister. 1938 tog Svensk socialistisk samling kärven som symbol. På 1990-talet plockades den upp av Nationalsocialistisk front

1
Sydstatsflaggan
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Inom den amerikanska högerextremismen är det vanligt att man använder sig av flaggor från Sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget. Den vanligaste är sydstaternas marina flagga med ett blå-vitt kryss med vita stjärnor mot en röd botten.

1
Torshammare
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Inom naziströrelsen används torshammaren som en symbol för styrka och kraft.

1
Hagalrunan
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den nazistiska ideologin. Runan förekom på SS-ringen.

1
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

ZOG står för "Zionist Occupation Government", på svenska "Sionistisk ockupationsregering".

1
14
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Numret "14" är den mest spridda numeriska symbolen inom vit makt-rörelsen. Numret är en förkortning för frasen "de fjorton orden" och förekommer såväl i organisationsnamn, som tatueringar och på kläder.

1
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Numret 88 är symbolen för HH, alltså den åttonde bokstaven i alfabetet. Förkortningen står för "Heil Hitler", den formella hälsningen i Nazityskland.

1
Jēran
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Den till Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti närstående organisationen Förbundet Nationell Ungdom (2011–2013) använde sig av runan ”Jēran”.

1
Thor Steinar
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Det tyska nynazistiska klädmärket Thor Steinar har en symbol som är en blandning mellan två symboler, Tyrrunan och Varghaken som båda användes såväl i tredje riket som av naziströrelser i dag. Klädesmärket är populärt med europeiska högerextremister och plaggen syns ofta i samband med demonstrationer och liknande sammankonster.

1
Ægishjálmur
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

En så kallad skräckhjälm som i fornnordisk mytologi ska ha använts för att injaga skräck i fienden och stärka den egna kraften. Användes som symbol av Svenskarnas parti.

1
Svastika
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Den tyska nationalsocialismens mest kända symbol är hakkorset. Under 1870-talet började hakkorset, ett flera tusen år gammalt sol- och lyckotecken, användas som symbol för den så kallade ariska rasen.

1
Varghake
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Varghaken, en symbol för motstånd, har använts i olika sammanhang i flera hundra år. I Tyskland började varghaken användas, efter förlusten vid första världskriget, som symbol för ett nationellt motstånd mot den politik som tvingades på Tyskland av segermakterna.

1
Lejon
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Nationaldemokraternas ungdomsförbund (2002-2014) använde sig av ett lejon som symbol. Figuren är hämtad från den svenska medeltida Bjälboätten/Folkungaätten. Flera från ätten var jarlar och sedermera kungar av Sverige eller Norge.

1