Sök i Expos faktabank | Page 2 | Expo.se

Annons

Sök i Expos faktabank

Visar 55 resultat för söktermer:
Ægishjálmur
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

En så kallad skräckhjälm som i fornnordisk mytologi ska ha använts för att injaga skräck i fienden och stärka den egna kraften. Användes som symbol av Svenskarnas parti.

1
Svastika
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Den tyska nationalsocialismens mest kända symbol är hakkorset. Under 1870-talet började hakkorset, ett flera tusen år gammalt sol- och lyckotecken, användas som symbol för den så kallade ariska rasen.

1
Varghake
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Varghaken, en symbol för motstånd, har använts i olika sammanhang i flera hundra år. I Tyskland började varghaken användas, efter förlusten vid första världskriget, som symbol för ett nationellt motstånd mot den politik som tvingades på Tyskland av segermakterna.

1
Lejon
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Nationaldemokraternas ungdomsförbund (2002-2014) använde sig av ett lejon som symbol. Figuren är hämtad från den svenska medeltida Bjälboätten/Folkungaätten. Flera från ätten var jarlar och sedermera kungar av Sverige eller Norge.

1
Fackla
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Sverigedemokraterna använde sig tidigare av en brinnande fackla i den svenska flaggans färger. Symbolen var identisk med den som används av det brittiska fascistpartiet National Front. Sverigedemokraternas ledning valde 2006 att byta till en blåsippa och på så sätt följa den svenska traditionen att använda blommor som partisymboler.

1
Triskele
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Det urgamla tredelade hakkorset, triskele, förekom inom tredje riket som en symbol för en SS-division, men har framför allt, sedan mitten av 70-talet, använts som symbol för vit makt.

1
Solhjul
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Solhjulet är ett tecken med en mycket lång historia. Man vet inte mycket om symbolens betydelse för länge sedan, men olika fynd pekar på att solhjulet har varit associerat till den revolution i samhället som uppfinnandet av hjulet innebar.

1
Dödsruna
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Dödsrunan användes under andra världskriget för att hedra stupade SS-män. Den ersatte det kristna korset i dödsannonser och ovanför improviserade gravar på slagfältet.

1
Livsrunan
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Livsrunans fornnordiska namn var "mannar" som betyder man eller människa. För nazister symboliserar runan liv och den används flitigt inom vit makt-rörelsen.

1
Hagalrunan
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den nazistiska ideologin. Runan användes på flaggor och märken av Hitlertysklands SS-bergsdivision "Nord" som var stationerad i Norge.

1
European Brotherhood
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Logotyp för det högerextrema klädmärket European Brotherhood vars t-shirts på senare år blivit allt mer populära. Märkets initialer, EB, presenteras i logotypen på ett sätt som liknar ett solhjul.

1
Nordic Wear
Symbol
Publicerad: 
2017-11-17

Nordic Wear har koppling till den nyfascistiska aktivistgruppen Nordisk ungdom. De använder ett styrdon som sin symbol och säljer även mössor med logotypen.

1
Järnkors
Symbol
Publicerad: 
2017-12-20

Järnkorsets ursprung, en symbol för mod och ära, går att spåra ända tillbaka till 1100-talet. Från början användes symbolen av tyska korsriddare men så småningom övergick järnkorset till att bli en militär utmärkelse.

1
Symbol
Publicerad: 
2017-12-20

Järngardets symbol består av tre förenade kors som tillsammans bildar ett fängelsegaller, som symboliserar martyr­skapet.

1
Hjortronblomma
Symbol
Publicerad: 
2017-12-20

2008 tog Nationaldemo­kraterna (2001–2014) den brandgula hjortron­blomman som symbol.

1
Symbol
Publicerad: 
2017-12-20

Hammaren och svärdet som symbol daterar tillbaka till 1920-talets Tyskland. Politiska grupperingar försökte kombinera socialistiska idéer med den nationalistiska ideologin. Symbolen försvann under Hitlers regim, men återupptäcktes av tyska nazister på 1990-talet. I Sverige har symbolen till exempel använts på 00-talet av Helsingborgskampanjen.

1
Odalruna
Symbol
Publicerad: 
2018-01-04

Odalrunan har för nazister en koppling till hembygden och fädernearvet. Enligt nazisterna finns det en mytisk koppling mellan folket och det land som folket bebor. En mer utbredd användning av ordet odal är i begreppet odalbonde som förr användes för att beskriva en bonde som själv ägde och brukade sin jord.

1
18
Symbol
Publicerad: 
2018-01-04

Siffran 18 står för första och åttonde bokstäverna i alfabetet, A och H, alltså Adolf Hitlers initialer. Siffrorna förekommer bland annat i namnen på organisationen Combat 18 och vit makt-bandet Sturm 18.

1
28
Symbol
Publicerad: 
2018-01-04

Siffran 28 står för andra och åttonde bokstäverna i alfabetet, B och H. Det är förkortningen för den internationella nazistorganisationen Blood & Honour, blod och ära på svenska.

1
4/20
Symbol
Publicerad: 
2018-01-04

Symboliserar datumet 20 april, som är Adolf Hitlers födelsedag. Dagen högtidlighålls än idag inom den nazistiska rörelsen, såväl i Sverige som utomlands.

1