Sök i Expos faktabank | Expo.se

Annons

Sök i Expos faktabank

Visar 3 resultat för söktermer:
Mytpodden
2019-06-12
1
Mytkollen
Episode 4 Mytpodden
2019-06-12
1
Ungsvenskarna SDU
Symbol
Publicerad: 
2017-11-13

I slutet på 2015 tog Sverige­demokraterna namnet Ungsvenskarna och symbolen Engelbrekts­bågen till sitt nya SDU. Båda lanserades på 1930-talet av då­tidens moderater när de skapade sitt nya ungdomsförbund – då det gamla ansågs ha blivit för nazi-influerat.

1