Sök i Expos faktabank | Expo.se

Annons

Sök i Expos faktabank

Visar 3 resultat för söktermer:
Expo wiki
Publicerad: 
2019-01-08
Counterjihad är en internationell antimuslimskt rörelse. Den utmålar islam som en totalitär politisk ideologi som ligger i krig med västvärlden. Rörelsens anhängare påstår att muslimer hotar det västerländska samhällets existens.
1
Expo wiki
Publicerad: 
2019-01-08
Eurabia är en antimuslimsk konspirationsteori. Enligt Eurabiamyten påstås den muslimska invandringen till Europa vara del av ett hemligt projekt som ska göra västvärlden till en del av av ett muslimskt världsherravälde.

1
Frihetsrörelsens fackeltåg mot coronarestriktioner i oktober 2021.
Expo wiki
Publicerad: 
2022-04-13
Frihetsrörelsen var Sveriges samlande konspirationsteoretiska organisation under covid-19 pandemin, med tiden blev den allt mer integrerad i den högerextrema miljön.
1