Sök i Expos faktabank | Expo.se

Sök i Expos faktabank

Visar 3 resultat för söktermer:
Expo wiki
Publicerad: 
2017-12-06
Gruppen startade våren 2017. Försöker att ta ”alt-right” till Sverige. I bakgrunden står den högerextreme entreprenören Daniel Friberg och den tidigare SD-politikern Christoffer Dulny. De hoppas kunna upprepa alt-rights framgångar i USA.
1
Daniel Friberg
Expo wiki
Publicerad: 
2017-12-06
En av personerna bakom organisationen Nordisk alternativhöger. Daniel Friberg är sedan många år en centralgestalt inom den nyfascistiska grenen av den svenska extremhögern. Han har via sina projekt inlett samarbeten med likasinnade i USA.
1
Den högertexrema alt-right-rörelsen blev kända för en bred allmänhet efter händelserna i Charlottesville då 49 personer skadades och en dödades efter att en vit makt-anhängare kört sin bil in i en stor samling antirasistiska demonstranter.
Expo wiki
Publicerad: 
2022-12-19
”The alternative right” (Alt-right) är en högerextrem politisk ideologi, rörelse och miljö som växte fram runt 2010. Alt-rightrörelsen var som starkast vid tiden för det amerikanska presidentvalet 2016. Under senare år har rörelsen tappat i betydelse. Samtidigt har dess idéer och uttryckssätt fortsatt påverkat den högerextrema miljön som helhet.
1