Nordfront | Expo.se

Läs mer om #Nordfront

2019 ändrades grundlagen för att ge ansvariga utgivare straffrihet för publiceringar som deras företrädare beslutat om.

Publicerad: 
2023-06-16
Rebecca Ädel hanterar i sin roll som ledamot i Nynäshamns krisledningsnämnd säkerhetsuppgifter som rör Sveriges och kommunens säkerhet.

”Olämpligt” • Hanterar säkerhetskänslig information.

Publicerad: 
2022-11-16
Rebecca Ädel ville under torsdagen inte kommentera sitt nazistiska engagemang – under fredagen lämnade hon alla sina politiska uppdrag och SD.

”Ett förhastat beslut i en pressad situation”. Ädel får vågmästarroll.

Publicerad: 
2022-11-11
Rebecca Ädel ville under torsdagen inte kommentera sitt nazistiska engagemang – under fredagen lämnade hon alla sina politiska uppdrag och SD.

Nu utreder kommunen om hon som lärare spridit nazism i klassrummet.

Publicerad: 
2022-10-28
NMR marscherar i Almedalen.

NMR vägrar plocka bort klassiska dikter från Nordfront.

Publicerad: 
2019-12-19