Salemfonden | Page 2 | Expo.se

Läs mer om #Salemfonden

Retoriken var tuffare och mer militant än någonsin tidigare vid årets nazistmarsch i Salem. Talarna förkastade demokratin och utlovade att demokratiska politiker skulle bestraffas.

Publicerad: 
2003-12-06

Förra året tog Nationaldemokraterna över kommandot vid marschen i Salem. Detta har skapat irritation bland de mer radikala grupperna som nu vill återta greppet om den symboliskt sett viktigaste händelsen som nazisterna har under året. Nu – dagen innan årets marsch – har också ett öppet bråk blossat upp mellan nazisterna och Nationaldemokraterna.

Publicerad: 
2003-12-05
Publicerad: 
2003-12-05

Nationella grupper mobiliserar som bäst för årets Salemmarsch. Under lördagen genomfördes flygbladsutdelningar i Stockholm.

Publicerad: 
2003-11-15

Nationaldemokratisk ungdom och nazister var i Salem för att protestera mot ett antirasistiskt möte. Något möte att protestera mot fanns dock inte.

Publicerad: 
2003-08-14

Det gick lugnt till även vid årets »maktdemonstration« när drygt 1 400 högerextremister samlades i Salem. Det var kanske det sista året som demonstrationen präglades av lugn. Nästa år kan det bli annorlunda.

Publicerad: 
2003-05-14

Sidor