Kampen om värderingarna | Expo.se

Kampen om värderingarna

Omslag av rapporten Kampen om värderingarna
PDF icon Ladda ner (6.01 MB)

Vi lever i en konfliktfylld och orolig tid. Negativa attityder gentemot minoriteter och flyktingar har politiserats och stödet för nationalistiska partier har ökat. Men vem tycker egentligen vad när det kommer till frågor om invandring, integration och mångkultur. Hur många tror på konspirationsteorier? Vad tycker svenskarna om jämställdheten? Hur ser grogrunden ut för högerradikala partier i Sverige? 

I rapporten Kampen om värderingarna presenteras en unik och ny bild av det sociokulturella politiska landskapet. 4000 personer har svarat på över 100 frågor. Utifrån svaren delas befolkningen upp i sex attiydgrupper. Två av grupperna har generellt en exkluderande hållning. Tillsammans utgör de 46 procent av befolkningen. Två av grupperna har en inkluderande inställning och utgör tillsammans 28 procent. Mellan dem finns två ambivalenta grupper. De utgör tillsammans 26 procent av befolkningen. I en del frågor tycker de ungefär likadant. I de flesta är de inte överens överhuvudtaget. 

Rapporten är producerad inom ramen för projektet Data för demokrati som finansieras av Postkodstiftelsen. Rapporten finns också att ladda ner på www.datafordemokrati.se. Där presenteras också de sex attitydgrupperna och hur de har svarat på enkätens alla frågor. Där går också att läsa mer om projektet Data för demokrati och hur undersökningen och uppdelningen av attitydgrupper gjorts.

Författare: Sara Aarnivaara
Redaktör: Daniel Poohl & Magnus Säll