Våra föreläsningar | Expo.se

Annons

Våra föreläsningar

I våra utbildningar och föreläsningar utgår vi från dina behov. Inspirationsföreläsning, en analys av hur rasistiska grupper och idéer påverkar samhället och din verksamhet eller en mer omfattande utbildningsinsats. Vi hjälper till att sätta ihop ett program som gör att du och din skola, organisation eller företag får en så givande utbildning som möjligt. 

Vi kan föreläsa och utbilda digitalt. Vi kan också komma till er, så länge vi följer de rekommendationer som utfärdats av regering och folkhälsomyndigheten. 
Maila oss på [email protected] så hittar vi ett upplägg som passar dig. 

 
Propagandabild IS
Radikalislamismen är en av de mest hatiska, våldsamma och intoleranta ideologierna i vårt samhälle. Det är en växande miljö som lyckats attrahera sympatisörer från samhällets alla skikt och som fått hundratals att bli jihadkrigare.
Hur aktiva är nazisterna där just du bor? Här får du en inblick hur den radikala delen av extremhögern är organiserade i detta nu, vad de vill och står för.
Jimmie Åkesson
Den sanna historien om Sveriges tredje största parti. Här får ni veta allt partiets framväxt, nutid och ideologi. Från Bevara Sverige Svenskt till de fina salongerna i riksdagen.
En fördjupad inblick om rasistiska idéläror. Med hjälp av retorik och bildspråk undersöker vi hur olika rasistiska föreställningar tar sig uttryck och sprids.
Folk, familj, fädernesland
Kvinna, tillbaka till spisen! En föreläsning om extremhögerns kvinnosyn samt dess familje- och sexualpolitik.
Tidningen Nya Tider på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
Här förklarar vi hur den högerextrema miljön använder alternativ och etablerad media för att sprida sina budskap och hur deras mediestrategier och metoder ser ut.
Illustration: Matilda Ruta
I konspirationismens värld – där är inget vad det ser ut att vara. Här går vi igenom tankegodset, dess strategier, metoder och den ständigt återkommande antisemitismen.
Illustration: Matilda Ruta
Är du lärare eller pedagog och önskar bättre kunna bemöta och hantera konspirationism i klassrummet? Klicka då här.
Motverka rasism i skolan
Skolans värld ska vara en antirasistisk plats och i det arbetet spelar läraren en helt avgörande roll. Vi ger en kompetenshöjning med en breddad kunskap om rasismens olika uttryck och av förståelsen av antirasistiskt arbete i skolan.
Antisemitiskt klotter
En föreläsning där vi ger elever en fördjupad kunskap att förstå rasismens idéer, uttryck och konsekvenser.
Extremhögern då och nu
En djupdykning i svensk extremhöger, såväl historiskt som nutid. Allt om extremhögerns organisatoriska och idémässiga utveckling samt påverkan på samhället.

Våra Föreläsare