Våra föreläsningar | Expo.se

Våra föreläsningar

 

I våra utbildningar och föreläsningar utgår vi från dina behov och anpassar innehållet efter målgrupp och förkunskaper. 

 

Vi följer nära utvecklingen i vår omvärld och tar regelbundet fram nya utbildningar för att svara upp mot de behov vi ser inom vårt bevakningsområde. Utöver kunskap om ytterhögerns idéer, framväxt, organisering och aktuella trender erbjuder vi också utbildningar om desinformation, fake news och konspirationsteorier. Vi har också tagit fram ett utbildningskoncept för bemötande av rasistiska idéer, här erbjuder vi konkreta verktyg och förhållningssätt för alla som vill ta fighten mot rasism. 

 

Nedan följer exempel teman, men ofta genomför vi utbildningsinsatser som kombinerar olika delar för att bäst svara upp mot behoven i just din verksamhet.

 

Maila oss på [email protected] så hittar vi ett upplägg som passar dig.

 

 

Hur aktiva är nazisterna där just du bor? Här får du en inblick hur den radikala delen av extremhögern är organiserade, hur de vuxit fram och vad de vill och står för idag.
Jimmie Åkesson
Den sanna historien om Sveriges tredje största parti. Här får ni veta allt partiets framväxt, nutid och ideologi. Från Bevara Sverige Svenskt till de fina salongerna i riksdagen.
Hur kan vi förstå en ny verklighet där rasism inte längre förpackas i ord och symboler vi är känner igen? Och där spridningstakten går snabbare än någonsin?
I utbildningen stärks deltagarnas självförtroende, kunskaper och retoriska färdigheter i att bemöta rasistiska idéer och konspirationsteoretiska grupper. Utbildningen tar avstamp i deltagarnas egna värderingar och drivkrafter och erbjuder en rad konkreta verktyg och förhållningssätt för bemötande.
Tidningen Nya Tider på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
Här fördjupar vi kunskapen kring de metoder som ytterhögern och konspirationsteoretiska grupper använder för att underminera oberoendet och ryggraden hos demokratins pelare: civilsamhället, medierna, rättsväsendet och tjänstemännen (myndigheterna).
Illustration: Matilda Ruta
I konspirationismens värld – där är inget vad det ser ut att vara. Här går vi igenom tankegodset, dess strategier, metoder och den ständigt återkommande antisemitismen.
Illustration: Matilda Ruta
Är du lärare eller pedagog och önskar bättre kunna bemöta och hantera konspirationism i klassrummet? Klicka då här.
Motverka rasism i skolan
Skolans värld ska vara en antirasistisk plats och i det arbetet spelar läraren en helt avgörande roll. Vi ger en kompetenshöjning med en breddad kunskap om rasismens olika uttryck och av förståelsen av antirasistiskt arbete i skolan.
Extremhögern då och nu
En djupdykning i svensk extremhöger, såväl historiskt som nutid. Allt om extremhögerns organisatoriska och idémässiga utveckling samt påverkan på samhället.

Våra Föreläsare