För lärare – Att förstå och motverka rasism i skolan

Motverka rasism i skolan

För lärare – Att förstå och motverka rasism i skolan

Skolans värld ska vara en antirasistisk plats och i det arbetet spelar läraren en helt avgörande roll. Vi ger en kompetenshöjning med en breddad kunskap om rasismens olika uttryck och av förståelsen av antirasistiskt arbete i skolan.

Föreläsningen ger en fördjupad inblick i rasismens idévärld och olika uttryck. Expos roll under föreläsningen är att guida er lärare hur ni pratar om och förstår rasism. Föreläsningen rekommenderas att hållas antingen en halvdag (3 h) eller en heldag. Detta för att få tid till övningar och workshops.   

Föreläsningen kan anpassa efter er skolas specifika förutsättningar, frågeställningar och önskemål.

För att kunna finansiera vår utbildningsverksamhet behöver vi ta betalt för vår föreläsning. För mer info om pris, tider och bokning ta kontakt via [email protected] alt. 08-400 219 60.

Boka nu

Våra Föreläsare