För lärare – Att förstå och motverka rasism i skolan | Expo.se

För lärare – Att förstå och motverka rasism i skolan

Motverka rasism i skolan

För lärare – Att förstå och motverka rasism i skolan

Skolans värld ska vara en antirasistisk plats och i det arbetet spelar läraren en helt avgörande roll. Vi ger en kompetenshöjning med en breddad kunskap om rasismens olika uttryck och av förståelsen av antirasistiskt arbete i skolan.

Vi rekommenderar att föreläsningen kompletteras med en workshop och övningar för att ge bäst effekt. Sammanlagt tar det en dryg halvdag. Expo kan även stötta med rådgivning och processledning av mer omfattande arbeten på skolan.

Föreläsningen kan anpassa efter er skolas specifika förutsättningar, frågeställningar och önskemål.

För mer info om pris, tider och bokning ta kontakt via [email protected] alt. 08-400 219 60.

 

Boka nu

Våra Föreläsare