För lärare – Med myter som vapen | Expo.se

För lärare – Med myter som vapen

Illustration: Matilda Ruta

Illustration: Matilda Ruta

För lärare – Med myter som vapen

Är du lärare eller pedagog och önskar bättre kunna bemöta och hantera konspirationism i klassrummet? Klicka då här.

Expo har tagit fram en föreläsning som riktat sig till lärare och pedagoger som vill förstå konspirationismens värld. Föreläsningen sätter fokus på att dels förstå dessa idéer och se vad de får för konsekvenser men också på hur konspirationism kan bemötas och hanteras i praktiken bland elever och ungdomar i skolan.

Med myter som vapen är del i ett projekt som Stiftelsen Expo drivit åren 2016–2017, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inom projektet har också ett hundratal lärare fortbildats. Fortbildningen har skett i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Boken utgår från intervjuer med lärare och gruppintervjuer med ungdomar 13–18 år, och bygger på samtal med sakkunniga inom ämnesområden relevanta för temat. I projektet har även en handbok för lärare tagits fram som finns att ladda ner som pdf här.

För mer info om pris, tider och bokning ta kontakt via [email protected] alt. 08-400 219 60.

 

Boka nu

Våra Föreläsare