Folk, familj och fosterland

Folk, familj, fädernesland

Ur SD-Kuriren 1989.

Folk, familj och fosterland

Kvinna, tillbaka till spisen! En föreläsning om extremhögerns kvinnosyn samt dess familje- och sexualpolitik.

En föreläsning som fokuserar på extremhögerns antifeminism och hoten mot hbtq-rättigheter. I en föreställningsvärld där nation och folk är ett, står kärnfamiljens ideal i centrum. Visionen är att skapa manliga män och kvinnliga kvinnor, att kontrollera kroppar, sexualitet och reproduktionsförmåga – allt för att rädda vår nation och dess framtid.

I den här föreläsningen får du lära dig mer om hur synen på kvinnor, män och barn påverkas av extremhögerns ideologi och vilka konsekvenser det får för samhället. Vi belyser historisk och nutida propaganda och skärskådar den retorik som används för att försvara extremhögerns familje- och sexualpolitik. Vi belyser även kvinnornas roll inom nazismen och högerextremismen.

För att kunna finansiera vår utbildningsverksamhet behöver vi ta betalt för vår föreläsning. För mer info om pris, tider och bokning ta kontakt via [email protected] alt. 08-400 219 60.

Boka nu

Våra Föreläsare