Hur kan vi bemöta rasistiska idéer? | Expo.se

Hur kan vi bemöta rasistiska idéer?

Hur kan vi bemöta rasistiska idéer?

I utbildningen stärks deltagarnas självförtroende, kunskaper och retoriska färdigheter i att bemöta rasistiska idéer och konspirationsteoretiska grupper. Utbildningen tar avstamp i deltagarnas egna värderingar och drivkrafter och erbjuder en rad konkreta verktyg och förhållningssätt för bemötande.

För att bemöta rasistiska idéer måste vi veta vad vi själva tycker. Utbildningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna visioner av samhället och erbjuder metoder för att våga ta kommando över samtalet och visa på vår egen analys, oavsett om idéerna dyker upp på jobbet, vid familjemiddagen, ute i offentligheten eller i den politiska debatten. 

Vi går även igenom hur de rasistiska idéerna och argumenten kommer till uttryck, vanliga fallgropar vid bemötande och hur vi genom frågor kan förflytta samtalet till en nivå där vi kan nå fram. Vi lär oss även mer om hur situationen påverkas av vem vi möter, var vi befinner oss och vilka fler som är i rummet.

Utbildningen kan ges som enstaka föreläsning, helgutbildning eller som kurstillfällen utspridda över en längre period. För mer info om upplägg, pris och bokning ta kontakt via [email protected] alt. 08-400 219 60.

 

Boka nu

Våra Föreläsare