Fulspel - högerextremism inom gamingvärlden | Expo.se

Fulspel - högerextremism inom gamingvärlden

Illustration: Agnes Florin

Fulspel - högerextremism inom gamingvärlden

Vi ser en situation med ökande näthat med rasistiska förtecken där gamingmiljöerna spelar en alltmer framträdande roll.

Unga är särskilt exponerade för högerextrema budskap bland annat genom sin höga närvaro i miljöerna, vilket i sin tur riskerar att leda till radikalisering och våldsattentat. Samtidigt råder en stor kunskapsbrist både bland tjänstemän och i vuxenvärlden generellt om ungas verklighet i gamingmiljöerna. 

Därför kommer Expo, med stöd av MUCF, att under 2023 bedriva projektet ”Högerextremism inom gamingvärlden”. Projektets mål är att öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer, samt hur detta kan leda till normalisering av våldsbejakande rasistiska idéer och radikalisering. För att uppnå målet kommer vi att granska och kartlägga hur förekomsten av rasistiska och högerextrema budskap kommer till uttryck och fungerar i gamingmiljöer som lockar unga, samt identifiera luckor i de preventiva insatser som görs idag. 

Resultatet kommer sammanställas i en rapport samt i andra pedagogiska material för vidare spridning. Resultaten kommer även presenteras i ett seminarium där projektets olika målgrupper bjuds in. 

För mer information, kontakta projektledare Vicky Springfeldt.

Vill du ha mejl om rapportlansering, inbjudan till seminarium och annan information om projektet? 

Skriv upp dig på Fulspels nyhetsbrev! 

Vidare läsning

 
 
NPC eller Non-player character används av extremhögern för att förolämpa sina politiska motståndare och för att beskriva att de inte tänker själva utan bara följer flockmentalitet
Vad betyder Non-player character (NPC)? (Inlägg i Expos symbollexikon) 
 
 

Fulspel i Almedalen 2023
Under Almedalen deltog Åsa Mitchell, researcher i projektet , i två paneler om rasism och radikalisering inom spelvärlden arrangerade av Sverok. 

    

 

 

Info om Samarbetsprojekt: 

Våra Föreläsare