Toleransprojektet

Toleransprojektet

Toleransprojektet

I Toleransprojektet ges elever med antidemokratiska värderingar möjlighet att betrakta världen på ett nytt sätt. Vi ger deras lärare stöd i att förstå den politiska miljö eleverna lockas av.

Mordet på John Hron i Kungälv 1995 blev starten för ett långsiktigt arbete för att förebygga högerextrem rekrytering. Idag arbetar ett flertal kommuner med att se till att ungdomar i åldern 14-16 år, som är på väg in i en intolerant eller extremintolerant miljö, får rätt typ av utbildning och stöd. Undervisningsmetoden ger elever med antidemokratiska värderingar möjlighet att betrakta världen på ett nytt sätt. 

Expos roll arbetet är att bistå pedagoger och lärare inom Toleransprojektet med research och information om nazistiska och högerextrema gruppers utveckling, aktiviteter, etablering och organisering i Sverige. Expo ger också lärarna och pedagoger en historisk bakgrund till den högerextrema utbredningen i de kommuner som ingår i projektet.

Vårt arbete möjliggörs genom ett uppdrag från Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet. 

Uppdraget innebär också att vi leder uppbyggnaden av studieresor till Bosnien–Hercegovina. Syftet är att via
resorna skapa ett material med berättelser som senare ska kunna användas av kommunerna som jobbar med Toleransprojektet. Detta för att ge kommuner verktyg att jobba med nutida konsekvenser av extrem nationalism.

I slutet av oktober 2017 genomfördes en första resa till Bosnien och en ny resa planeras att
genomföras nu under 2018.

Är du intresserad av att få veta mer om vårt arbete?
Kontakta Jonathan Leman
Vill du veta mer om vårt arbete med studieresor till Bosnien–Hercegovina? 
Kontakta Haris Grabovac

Våra Föreläsare