Statistik 2017-05-19T10:28:22+00:00

Tillbakagång
efter rekordår

Efter rekordnoteringen 2014 har den rasideologiska miljöns aktiviteter sjunkit. Men miljön är fortfarande mer aktiv jämfört med tiden runt valåret 2010.

Läs mer

Så sprids hatet

Kampsportsträningar, flygbladsutdelningar och studiecirklar. De rasideologiska grupperna har olika sätt att bedriva sin verksamhet. Det viktigaste är i slutändan att nå ut med sitt budskap.

Läs mer

Hatets geografi

Landsbygd och storstäder. Inlandet och kusten. De rasideologiska grupperna har sedan 2008 haft aktiviteter i stora delar av Sverige. Men på vissa platser är de starkare än på andra. Kolla vilka grupper som varit aktiva i din del av landet sedan 2008.

Läs mer

Så aktiva var de i din kommun

De rasideologiska grupperna har sedan 2008 varit aktiva i 275 av landets 290 kommuner. Är din hemkommun ett fäste för nazister eller fri från aktiviteter?

Läs mer

Radikalast vinner

Den våldsamma nazistgruppen Nordiska motståndsrörelsen har vuxit i styrka. Under 2015 mer än fördubblades antalet aktiviteter och gruppen är nu den överlägset mest aktiva.

Läs mer

Så aktiva var grupperna

Under 2015 kastades rollerna om inom den rasideologiska miljön. Svenskarnas parti upplöstes, nya smågrupper bildades. Nu tar en omformerad rörelse form.

Läs mer

Våg av attacker

Mordbränder, skadegörelse, hot och misshandel. 2015 ökade attackerna mot asylboenden. Under hösten utsattes Sverige för den mest intensiva attackvågen någonsin.

Läs mer

Hatets karta

Nordiska motståndsrörelsen var den mest aktiva gruppen under 2015. Här är alla aktiviteter, i alla kommuner.

Läs mer