Ökat politiskt våld 2017-05-19T10:28:21+00:00

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Borlänge

Ökad radikalisering

Under 2015 ökade det politiska våldet. Under 2015 dokumenterade Expo 49 rapporterade attacker mot asylboenden. Under oktober var vågen av attacker mer intensiv än under 1990-talet. Våldet nådde sin kulmen när Anton Lundin Pettersson i oktober 2015 mördade tre personer med svärd på en skola i Trollhättan. Våldet växer ur den rasideologiska undervegetationen och utförs ibland också av grupperna själva. Oavsett vem förövaren är så ursäktas eller hyllas våldet av de rasideologiska organisationerna.

Den rasideologiska miljön präglas av en ständigt närvarande våldsromantik. Men som organisationer utför man sällan själva våldsdåd. Istället uppmuntras och ursäktas våldet. Under 2015 såg vi en intensiv våg av attacker mot framför allt planerade asylboenden. Vem eller vilka som ligger bakom attackerna vet vi inte. Få förövaren har gripits och det är svåra brott att utreda. Att döma av många av dådens karaktär – många har riktats mot planerade boenden – så är de genomtänkta och välplanerade och bör därför i de flesta fall betraktas som politiska våldsdåd.

Helt klart är att de också uppfattas så av den rasideologiska miljön som signalerar till sina konsumenter och anhängare att attackerna i grunden är ett nödvändigt ont.
 

Attackerade asylboende

Bland de rasideologiska organisationerna har man förhållit sig olika till attackvågen mot asylboenden. Den organisation som tydligast visat sitt stöd och uppmanat till attacker är Nordisk Ungdom, NU. Organisationen genomförde själva en attack mot ett flyktingboende i Arboga i augusti. Angreppet, där NU-aktivisterna kastade ägg mot boendet och skanderade “Ut med packet”, var ett svar på IKEA-morden i Västerås 10 augusti. Enligt Nordisk Ungdoms talesperson Fredrik Hagberg var aktionen ett försök att visa människor ”att man faktiskt kan göra någonting”.

På de Nordisk Ungdom-kopplade Facebooksidorna Refugees not welcome Scandinavia och Koling.nu är den våldsbejakande retoriken ännu tydligare. På Refugees not welcome beskrivs brandattacker mot asylboenden som en ”visserligen otillåten men effektiv metod”. På samma sida beskrevs mördaren Anton Lundin Pettersson som ett ”skyddshelgon” som ”gav sitt liv för att göra världen lite tryggare för oss andra”. Inlägget togs senare ner. I oktober 2015 publicerade Koling.nu propaganda där de förespråkade att den högerextreme seriemördaren Peter Mangs skulle “välkomna” flyktingarna.
 

Stöder bränderna

Även Nordiska Motståndsrörelsen beskriver attackerna som en effektiv metod, utan att ta öppet ställning för attackerna. I november rapporterade NMR:s sajt Nordfront skadeglatt att bränderna fått effekt, sedan försäkringsbolagen höjt sina premier för asylboenden. Samtidigt finns ett brett stöd bland Nordfronts läsare. I en enkät på sajten fick läsarna i november 2015 frågan ”Vad tycker du om asylbränderna? 60 procent (1073 röster) svarade ”Bra, det ger resultat” 17 procent klickade i ”Dåligt, asylboenden är fel mål (hellre makthavares hem). På tredje plats, med åtta procent av rösterna, kom svaret ”Dåligt, det skadar bilden av den nationella rörelsen”. De olika alternativen blixtbelyser de strategiska vägval som rörelsen står inför när det gäller användande av våld. Inte minst visar det att asylbränderna i stort betraktades som legitima och effektiva.

Den våldsbejakande retoriken går igen i andra frågor. Efter morden i Trollhättan förklarade NMR:s Emil Hagberg, i en sändning av Radio Nordfront, att han har förståelse för dådet.
 

”Jag har förståelse för att den här typen av tankegångar breder ut sig bland unga desperata svenskar, därför att jag menat att situationen är så pass urspårad att den här desperationen kan ta sig såna här uttryck. Förstår ni vad jag menar? Jag har förståelse för att människor gör så här. Med det sagt menar inte jag att man ska hugga ihjäl 15-åriga afrikaner med svärd, men jag förstår människor som gör såna här saker.”

 

Lägger ansvaret på politiker

Även på Motgifts forum har attackerna mot asylboenden diskuterats. Men det var inte förrän i april 2016 som Motgifts redaktion tydligt förklarade sin linje. Attacker mot asylboenden är en begriplig konsekvens av den politik som förs, menar Magnus Söderman i en artikel:
 

”Vi kan kritisera olika strategier och anmärka på diverse vägval som somliga gör. Men i slutänden måste vi visa att vi är en samlad opposition. Och ja, i denna ingår också den som i ren desperation tuttar på ett tomt hus. Även om man inte håller med om tillvägagångssättet måste man förstå och förklara varför det sker. Det är inte vi som drivit honom till det, ansvaret faller helt och hållet på makten som vägrar lyssna på vanligt folk.”

 

Legitim metod

På sajtens forum har attackerna hyllats och ursäktats. Retoriken liknar den som också spridits på såväl rasideologiska och SD-vänliga forum på Facebook. Där ses våldet många gånger som en legitim metod i kampen mot det mångkulturella samhället.

En sak är klar. För den som genomfört en attack har den rasideologiska miljön som helhet varit någon att luta sig emot eller inspireras av. Där finns en gemensam berättelse om ett Sverige på väg mot avgrunden. Ett budskap som kan få följare att dra slutsatsen att man, som Nordisk ungdom uttrycker det, ”faktiskt kan gör någonting” åt situationen.