Faktalabbet

Projektet Faktalabbet – vad säger forskningen? syftade till att öka den faktabaserade kunskapen om frågor rörande rasism och fördomar med målet att stärka samhällsdebatten. Projektet genomfördes 2019–2020 med stöd av MUCF.

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu