Fulspel

Fulspel drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektets mål är att öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer, och hur detta kan leda till normalisering av våldsbejakande rasistiska idéer och radikalisering. Vi granskar och kartlägger hur förekomsten av rasistiska och högerextrema budskap kommer till uttryck och fungerar i gamingmiljöer som lockar unga, samt identifiera luckor i de preventiva insatser som görs idag.

Lär dig mer om gaming och högerextremism

För att på ett enkelt sätt kunna sprida information om projektet har vi tagit fram en informationsfilm.

Filmen är framtagen med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Köp rapporterna i bokform

Vi har samlat alla tre rapporter i en smidig bok som nu går att köpa till självkostnadspris.


Read our reports in English

Foul Play is conducted with the support of the Swedish Agency for Youth and Civil Society Issues (MUCF). The project aims to increase knowledge about how young people are exposed to far-right messages in gaming environments, and how this can lead to the normalisation of violent racist ideas and radicalisation. We examine and map out how the presence of racist and far-right messages are expressed and function in the gaming world, as well as identifying gaps in the preventive efforts currently being made.


Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu