Sedan Expos grundande 1995 har vi riktat blicken mot rasisters försök att undergräva demokratin. På senare år har vi sett hur extremister trappat upp sin närvaro i gamingmiljön. I rapporten "Fulspel i spelrummet" beskrivs hur högerextremister kapar plattformar och sprider sitt hatbudskap bland barn och unga. 

En social hobby

Över 3 miljarder människor spelar datorspel. I Europa spelar mer än hälften i åldrarna 6-64 år. Bland unga spelar ännu fler.

För de flesta har spelandet positiva effekter som ökad glädje i vardagen, stresslindring och inspiration. Datorspel är också en betydande ekonomisk kraft. Globalt beräknas gamingindustrin vara mer värd än musik- och filmindustrin tillsammans. Och Sverige är en storspelare i branschen. Nästan var fjärde person på jorden har vid något tillfälle spelat ett svenskt spel.

Hatkultur och högerextrem verksamhet

Samtidigt fortsätter den hatkultur mot kvinnor, icke-vita och hbtqi+-personer som finns i branschens bagage fortsätter frodas i chattrum och på spelangränsande plattformar. Toxiskt beteende, trakasserier och hat är utbredda problem, och påverkar spelarnas välmående. Det får också många att sluta spela, inte minst onlinespel. Och det sker i en miljö där barn och unga spenderar en betydande del av sin fritid.

Högerextrema individer och organisationer missbrukar spelen och spelangränsande plattformar för att sprida sitt budskap bland barn och unga. Ofta med få eller inga filter och kontroller. Gamingmiljön erbjuder anonymitet och en publik extremisterna annars aldrig skulle nå fram till i samma skala.

Stor kunskapslucka

Högerextrema aktörer har också blivit allt skickligare i att utnyttja bildspråk från datorspelskulturen för att sprida propaganda och normalisera hatiska åsikter. Barn och unga saknar ofta kunskap och förmåga att förstå de extremistiska krafter som de utsätts för, och har en lägre tröskel för radikalisering. 

Många vuxna som arbetar med att ge unga en trygg uppväxt känner sig maktlösa inför den hatpropaganda som barn och unga utsätts för inom gamingmiljön. Samtidigt finns stora kunskapsluckor om problemets omfattning, såväl i branschen som bland beslutsfattare och i vuxenvärlden i stort. 

Den första rapporten av tre

Fulspel i spelrummet är den första av tre rapporter där Expo kartlägger högerextremism i gamingmiljön, skriven av Åsa Mitchell. Den ger en introduktion till gamingmiljön, och beskriver hur högerextremister kapar plattformar för socialisering och operativ verksamhet. 

Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Fulspel, som genomförs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I kommande rapporter fördjupas analysen av den högerextrema närvaron på gamingplattformarna, och förslag presenteras till hur problemen kan lösas.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

 

Vill du ha mejl om rapportlansering, inbjudan till seminarium och annan information om projektet? 

Skriv upp dig på Fulspels nyhetsbrev!