Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det är farligt för mig att återvända till Albanien. Jag är övertygad om att jag och min familj kommer att dödas. Jag vill inte dödas och jag vill inte hålla käften, som de vill att jag ska göra. Jag vill fortsätta jobba som grävande journalist, och fortsätta granska den högerextrema rörelsen. Och jag kommer att fortsätta, sa NIko Ago till Migrationsdomstolen.

Niko Ago föddes i Albanien. Men det är inte i Albanien han levt och verkat de senaste 25 åren utan i Grekland.

Ago uppmärksammades medialt redan 2012 då han granskade den då snabbt växande våldsamma nazistorganisationen Gyllene gryning i Grekland. Partiet organiserade sig då inför ett avgörande parlamentsval.

Ago visade att Gyllene grynings näst högste ledare Ilias Kasidiaris varit inblandad i en brutal misshandel och i ett rån. Han skrev även om stödet för nazistpartiet i Greklands poliskår.

Med granskningarna följde en aggressiv reaktion. På hans hem klottrades hot och han och hans familj fick ta emot upprepade dödshot via telefon.

Gyllene gryning hade medvind efter att ha tagit plats i parlamentet med sju procents väljarstöd. Samtidigt började rapporterna om Gyllene grynings våldskapital spridas. Organisationen har kopplats till mord och brutala attacker mot meningsmotståndare och migranter och Greklands rättsväsende har inlett en utredning mot partiet som kan förbjudas för att vara en kriminell organisation. Dess ledarskikt har suttit häktade och alla offentliga bidrag till partiet har frysts.

Men Agos granskningar av grekiska myndigheters handfallenhet mot det nazistiska våldet, bristen på utredningar och det alarmerande stödet för Gyllene gryning bland polisen föll inte i god jord. Plötsligt efter valet 2012 nekade Grekland honom förlängt uppehållstillstånd i landet, det hävdades att han fem år tidigare, alltså 2007, inte hade uppfyllt de antal arbetsdagar som krävdes för uppehållstillstånd. De grekiska myndigheterna tog ingen hänsyn till att han hade varit sjukskriven under perioden, något som kunde bevisas genom läkarintyg.

Erbjöds fristad i Dalarna - Nu vill Migrationsverket utvisa honom

Det var då Landstinget i Dalarna sträckte ut en hand. Han erbjöds ett stipendium för hotade journalister och ett liv i Dalarna. I Sverige har han fortsatt att granska Gyllene gryning och hoten har fortsatt. Han har även uppmärksammat korruptionen i sitt forna hemland Albanien.

Ändå har Migrationsverket beslutat att Niko Ago, hans fru och lilla dotter på två och ett halvt år ska utvisas, inte till Grekland utan till Albanien där han föddes. Ago har ingen anknytning till Albanien, men framförallt är han inte säker där.

Gyllene gryning har starkt stöd av den stora grekiska minoriteten i Albanien, partiet gör anspråk på att delar av Albanien ska tillhöra Grekland. Flera i Gyllene grynings ledarskikt bor i Albanien och är dessutom albaner. Hot mot Ago har även riktats från ledande medlemmar i den albanska avdelningen.

Det är dock inga uppgifter som Migrationsverket fäst någon avgörande vikt vid. Ago har skickat in luntor till myndigheten som visar på dödshoten. Men myndigheten har inte översatt handlingarna.

Överklagat utvisningsbeslutet

Niko Ago överklagade Migrationsverkets utvisningsbeslut och en förhandling hölls i migrationsdomstolen den 24 november. En förhandling där Niko Ago visade upp mycket av det material som Migrationsverket inte översatt.

"Vi kommer att höras av och du är inte en välkommen person. Jag lovar att om du kommer hit då kommer jag att knäcka dig", läste Ago upp i förhandlingssalen. Hotet kom nyligen från en albansk styrelsemedlem i Gyllene gryning.

Ago fortsatte läsa upp utfästelser om att han skulle få sin familj dödad och bli halshuggen.

– Vi ifrågasätter inte hoten, konstaterade Migrationsverkets processförare Max Simic under den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen.

Enligt Migrationsverket är det dock inte klarlagt om hoten kan anses utgöra förföljelse. I vilket fall menar myndigheten att Albaniens rättsväsende är kapabelt till att skydda Ago.

– Det är förvisso sant att rättssystemet tillhör Europas mest korrupta, men vi anser ändå att Albanien, speciellt när det blivit en kandidat till EU, byggt upp ett system att skydda sina medborgare från kriminella övergrepp, sa Max Simic till domstolen.

Det är en slutsats Migrationsverket drar trots att Niko Ago visat att han är ett känt namn i Albanien och har motståndare på högsta politiska nivå.

"Du är Albaniens fiende"

Den 21 januari 2011 hölls massiva demonstrationer i Albanien som samlade tiotusentals mot korruptionen i landet utanför den dåvarande premiärministern Sali Berishas kontor. Demonstrationen slogs brutalt ned och fyra personer dödades av premiärministerns vakter. Niko Ago var på plats och bevakade demonstrationen för grekisk media.

Dagen efter höll Sali Berisha ett tal inför parlamentet. I talet fördömde han demonstranterna och påstådd att de var en del i en kupp riktad mot landet. I talet namngav han flera journalister som Albaniens fiender, en av dem var Niko Ago.

– Jag var korrespondent för grekiska statstelevisionen och flera andra grekiska medier, säger Niko Ago till Expo.

– Sali Berisha förklarade att det var fem journalister som han fått information om att de låg bakom demonstrationen. Han sa "jag kan säga till det albanska folket att det är Albaniens fiender". En av dem var jag, jag nämndes med för och efternamn. Efter demonstrationen åkte jag direkt till Grekland, fyra andra journalister blev förhörda efter talet. Två av journalisterna flydde senare landet och har fått asyl i Belgien.

Migrationsverket känner till Sali Berishas uttalande och ifrågasätter det inte. I Migrationsdomstolen konstaterade Simic att "Sali Berisha inte är vid makten längre".

Sali Berisha är idag parlamentariker och ledande i Demokratiska partiet, Albaniens största oppositionsparti. Nyligen uppmanade Berisha i ett tal i parlamentet sina anhängare att beväpna sig och hotade med en väpnad revolution.

Niko Ago vädjade också till migrationsdomstolen att förstå att Berisha fortfarande, i egenskap av att ha styrt landet som premiärminister och president i över 20 år, har ett inflytande i Albanien, bland annat inom polisen och militären.

– Det handlar inte om ideologi. Det handlar om korruption. Jag är inte säker i Albanien, min dotter är inte säker där, min familj är inte säker. Släktingar har tvingats byta efternamn för att kunna leva i Albanien. Landet har inte agerat mot Gyllene gryning och bland myndigheter finns de som ser mig som fiende efter jag granskat korruptionen, sa Ago.

Bristfälligt utvisningsbeslut

Niko Agos biträde Mark Safaryan riktar skarp kritik mot Migrationsverket hantering av Agos fall.

– Jag kände inte igen Agos fall när jag läste Migrationsverkets beslut. Det handlade inte om Niko Ago utan om något annat. Migrationsverket har inte tagit hänsyn till de individuella aspekterna utan har gjort en generell bedömning av hans ansökan. Ago har lämnat allt nödvändig material för att styrka hotbilden och i vart fall visat att den är sannolik som lagen kräver, bara av den grunden bör han få uppehållstillstånd, säger han till Expo.

En kritik är att Migrationsverket inte översatt de handlingar som Ago presenterat..

– Migrationsverket har bortsett från väldigt viktiga handlingar och har inte tagit hänsyn till dess karaktär. Man har inte levt upp till sin utredningsskyldighet att översätta centrala handlingar. Migrationsverket har gjort det lätt för sig, säger Safaryan

– Niko Ago har genom sin roll som en välkänd journalist placerats i skottlinjen. Jag anser inte att Migrationsverket ens varit intresserade av att fördjupa sig i ärendet. Varje fall ska prövas med hänsyn till de inviduella aspekterna, det är poängen med asylprocessen. Min förhoppning är att Migrationsdomstolen kommer att göra en korrekt bedömning av samtliga skyddsskäl och att de uppfyller lagen. Niko Ago är berättigad uppehållstillstånd i Sverige.

Max Simic är fåordig när Expo ställer frågan om Migrationsverket inte fullföljt sin utredningskyldighet.

– Jag vill inte svara på frågor under förhandlingen. Det blir fel. Jag kan säga det är inte sant det som biträdet säger. När man får mycket handlingar på utländska språk så frågar man sökanden om vad de visar och gör bedömningen om det verkligen är nödvändigt att översätta dem.

När det handlar om hot och handlingar som visar på en hotbild är det nödvändigt att översätta handlingarna då?

– I varje enskilt fall måste man göra en bedömning. Man måste inte översätta alla handlingar.

Vad tänker Migrationsverket om att Albaniens tidigare premiärminister namngett Niko Ago och offentligt beskrivit honom som landets fiende?

– Jag vill inte svara på frågor rörande målet under förhandlingen, du får ursäkta mig.

2015 gav Sverige asyl till två albanska journalister som flytt Albanien efter att ha utsatts för dödshot, något Journalisten rapporterat om.

I Migrationsverket egen rapport från 2014 om Albanien framgår att det finns en "genomgripande korruption inom alla delar av den offentliga sektorn och särskilt inom rättsväsendet" och om polisen står det: "Bakom det bedömda faktum att den albanska polisen inte alltid upprätthåller lagen rättvist, återfinns att personliga relationer och politiska eller kriminella kopplingar ofta påverkar upprätthållandet av lagar."

Ämnen i artikeln