Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Matthew Single, som tidigare ansvarade för BNP:s säkerhetsfrågor, dömdes till 200 pund i böter av en domstol i Nottingham för att han på internet läckt information om drygt 10 000 partimedlemmar. Läckan resulterade bland annat i att medlemmar utsattes för olika former av hot.
Bland medlemmarna återfanns såväl poliser, lärare som soldater. Matthew Single erkände vid rättegången att det var han som läckt listan