Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Framför allt riktar EU-parlamentet kritik mot den polska ministern Roman Giertych. Den polska utbildningsministerns har lagt ett förslag om att förbjuda ”homosexuell propaganda” i skolorna. I praktiken innebär det att lärare som öppet stödjer HBT-personers lika rättigheter kan avskedas eller dömas till fängelse eller böter.

Parlamentet uppmanar Kommissionen att se till att medlemsstaterna förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning och att de stater som inte följer EU:s stadgar dras inför rätta.

EU-parlamentet har även gett det europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet uppdrag att genomföra en studie om den växande homofobin i Polen. Men det är inte bara Polen som pekas ut i resolution, parlamentet uttrycker oro över situationen i Europa i allmänhet.

Resolutionen antogs med 325 röster för, 142 emot och 150 nedlagda.

Roman Giertych tillhör det ultrakonservativa partiet polska familjers liga, LPR.

Ämnen i artikeln