Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

570. Så många huvuden räknade vi i Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg i dagens Första maj-marsch i Falun. Det innebär att de lyckades samla nästa dubbelt så många jämfört med manifestationen i Borlänge för ett år sedan. Och ungefär lika många som vid den stora demonstrationen i Stockholm i slutet av förra året.

NMR hade hoppats på fler. I interna diskussioner talades det om uppemot 800 deltagare. Trots det lär NMR vara nöjda.

Antalet deltagare spelar alltid roll när man samlar till demonstrationer. För nazister är det om möjligt ännu viktigare att vara så många som möjligt. Nazismen är fortfarande stigmatiserad och det finns en oro för våldsamheter även i delar av de högerextrema leden. Antalet deltagare blir därför en slags termometer för hur väl den interna organisationen funkar, hur många som vågar visa upp sig under nazismens flagg och vilken förmåga man har att mobilisera sina anhängare.

Siffran 570 betyder att den svenska nazismen är på frammarsch. Intressant nog var även antalet personer i vita skjortor - en klädsel avsedd för de mest hängivna aktiviisterna - fler. Det tyder på att även den inre kärnan av fanatiker har växt.

Det är inte överraskande. Expos årsrapport visade redan förra året att NMR blivit den svenska extremhögerns stora radikala aktivistorganisation. Den fungerar som ett ankare i den högerextrema miljön, en slags garant för att nazismens ideal ska hållas levande. Nu är organisationen dessutom så stor att den kan locka både kvinnor och män (även om männen som alltid i de här sammanhangen är fler) men kanske framför allt fler åldersgrupper. Och inte minst har organisationen under de senaste åren försökt att bredda sin bas genom att släppa på de hårda kraven mot en del av sina anhängare.

Trots sin breddning har NMR inte tummat på de nationalsocialistiska idéerna. Tvärtom. Talen under dagens demonstration gick delvis ut på att reclaima nazismen, eller nationalsocialismen som de hellre säger. Det är inte nazismen det är fel på, det är dagens samhälle, menar de. Ju längre tiden går, och ju mer avlägset minnet av Förintelsen blir, desto lättare blir det för Nordiska motståndsrörelsen att återlansera nationalsocialismen som ideologi.

Den har ju trots allt svar på många av dagens politiska utmaningar. Det svaret är det samma alltid. Det handlar om judarna. Idag kopplade NMR:s talare feminismen, EU, arbetarrörelsen påstådda svek, ja, i princip allt till deras antisemitiska konspirationsteorier.

Nazismens ökade närvaro på gatorna tycks också ha väckt en ny form av antifascism till liv. Uppfinningsrikedomen bland motdemonstranterna var idag större än på länge.

Inte rasist men… samlade pengar till organisationer som jobbar mot rasism för varje steg nazisterna tog. Ett grepp som hämtat från den tyska traditionen där man är mer van att försätta nazisterna i dilemman.
Clowner mot rasism försöker stå upp mot hatet med humorn som vapen.
I smedjebacken, inte långt från Falun, bjöd Tillsammanskapet in till ett eget Första maj-firande. Alternativen blir fler för den som vill engagera sig mot rasism och fascism.
Och det lär behövas.

Nazistdemonstrationer är ett slags högerextremism i full prakt. Raka led. Uniformer. Aggressiva talkörer. Hetsande tal. Det är så vi lärt oss känna igen fascismen. Men de flesta dagar är nazismen helt vardaglig. En vardagsnazism. Många gånger osynlig för media och politiken, men högst påtaglig för den som hamnar i dess väg. Det är inte de växande nazistiska demonstrationsleden som är det egentliga problemet. Det är det ständigt pågående politiska arbete som gör samlingarna möjliga som är demokratins stora utmaning. I sin vardag utgör nazismen ett gift i lokalsamhället. Den sprider misstro, hotar, trakasserar och splittrar lokalsamhällen.

Det är viktigt med ett tydligt avståndstagande dagen då nazisterna samlas. Och dagens motdemonstrationer i Falun ger hopp. Men det är arbetet alla andra dagar som avgör vilket inflytande nazismens idéer och strategier till slut får över våra liv.