Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Flygbladen hävdade bland annat homosexualitet har ”en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen” och att ”homosexlobbyn” försöker avdramatisera pedofili. Tingsrätten dömde de sju nazisterna för hets mot folkgrupp. Fyra av dem valde att överklaga domen och i december, kort efter den friande domen i högsta domstolen mot pingstkyrkopastorn Åke Green, friades de av hovrätten för nedre Norrland.

Hovrätten konstaterade i sin dom att utdelningen av flygbladen var ett spridande av ett budskap som enligt svensk lag var att betrakta som hets mot folkgrupp, men eftersom högsta domstolen slagit fast att Europadomstolen inte alltid tillåter att yttrandefriheten inskränks av den anledningen, så gick de fyra överklagande fria.

Parallellen till Åke Green-målet var tydligt enligt hovrätten. En ståndpunkt som riksåklagaren inte är överens med hovrätten om. Han anser att det inte går att jämföra de båda fallen och kräver nu en prövning i högsta domstolen.