Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Viktor Orbáns talesperson Zoltán Kovács besökte utrikesutskottet den 26 mars så fann han en vän i sverigedemokraternas Björn Söder. Vad som sägs i utrikesutskottet transkriberas inte, men den radikalnationalistiska nyhetssajten Samnytt har citerat ett uttalande från Björn Söder, riksdagsledamot för SD, där han ska ha bett om ursäkt för Sveriges kritik mot Ungern när det kommer till mänskliga rättigheter.

Söder ska även ha tackat Ungern för att de "försvarar den västerländska civilisationen". Detta trots att Ungern som enda EU-land har degragerats från ett "fritt" till ett "delvis fritt" land på den amerikanska organisationen Freedom House rankning över fria samhällen. Ungerns regering som är uttalade motsåndare till den liberala demokratin menar också att en invandring av utomeuropéer och muslimer utgör ett existentiellt hot mot Europa och det som de kallar för den kristna civilisationen.

Söder hade även enligt Samnytt en utläggning om finansmannen George Soros:

”Vad beträffar George Soros så anser jag att han är en av de farligaste män [sic] för tillfället. Den påverkan han har på politiska grupperingar och partier i Europa är skrämmande. [..] De senaste diskussionerna inom EPP-gruppen visade klart och tydligt att han är den som drar i trådarna. Det skrämmer verkligen mig.”

Söder bekräftar citaten

I Ungern har finansmannen George Soros i flera år varit regeringens syndabock. Han och hans stiftelse Open Society Foundations som verkar för mänskliga rättigheter har pekats ut som konspiratörer som vill ”ruinera Ungern” med invandring och liberala värden.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har genomgående porträtterat Soros som en man med makt av mytiska dimensioner. Orbán har kritiserats för sin retorik, inte minst från judiska minoriteter i Ungern som menar att han driver på antisemitismen. När Expo når Björn Söder bekräftar han citaten i Samnytt. 

- Ja, den texten sammanfattar det jag sa. 

Varför anser du att Soros är "en av de farligaste männen"?

- Jag hänvisar till artikeln i Samnytt, i övrigt har jag inget att kommentera.

Hur tänker du kring att dina uttalanden bidrar till antisemitiska myter?

- Jag hänvisar till artikeln i Samnytt, i övrigt har jag inget att kommentera, säger Björn Söder och lägger på luren.

"Legitimerar antisemitiska föreställningar"

Expo har läst upp Björn Söders citat för Henrik Bachner, en av Sveriges främsta forskare på antisemitism. 

- Om han har sagt det här så ger Söder, på samma sätt som andra SD-politiker gjort tidigare, stöd till mytbildingen kring Soros och den påstådda Soroskonspirationen, säger Bachner.

- Det är en legitimering av antisemitiska föreställningar om att Soros skulle vara någon slags allsmäktig kraft som styr och manipulerar europeisk politik. Föreställningarna exploateras av den ungerska regeringen och används flitigt i högerextrem propaganda idag, fortsätter Bachner.

När Björn Söder påstår att Soros ”drar i trådarna” använder han enligt Henrik Bachner en retorik som vill något mer än att bara uttrycka saklig kritik mot Soros.

- En sak är ju att vara kritisk till George Soros och Open Society Foundations och att då peka på deras faktiska verksamhet eller faktiska uttalanden i olika frågor, och säga att detta håller jag inte med om. Men här handlar det inte om det, utan här tycks Söder framställa Soros som en mytisk omnipotent kraft som verkar i det fördolda, där politiska partier i Europa blir instrument och marionetter för hans påstått hotfulla och destruktiva verksamhet, säger Bachner.

I antisemitiska karikatyrer porträtteras ofta judar som marionettspelare som i det fördolda "drar i trådarna" och kontrollerar beslutsfattare. I Ungern har det också förekommit offentliga kampanjer där just Soros porträtteras som den "som drar i trådarna."

Antisemitisk karikatyr på juden som "puppetmaster" och statsunderstödd kampanj mot Soros i Ungern
Regeringspartiet Fidesz kampanj i Ungern anspelar på den antisemitiska nidbilden om juden som drar i trådarna för att styra världsskeenden i en destruktiv riktning.